Bild
Europeiska flaggor
Länkstig

Experter: Europa, EU, EU-val & Brexit

Göteborgs universitet har satt samman en lång lista med forskare som kan EU och Europa ur en mängd olika synvinklar. Om du som är journalist behöver hjälp med analyser eller kommentarer, kontakta gärna någon av nedanstående.

Europeisk och brittisk identitet

Europa ur ett idéhistoriskt perspektiv

Mats Andrén kan svara på frågor om idén om europeisk gemenskap, om europeisk identitet, om begreppet Europa och om Europas kulturella gränser.
Mats Andrén, professor i idé- och lärdomshistoria, telefon: 031–786 4476, e-post: mats.andren@lir.gu.se

Britternas syn på sig själva – igår och idag

Jens Norrby studerar brittiska federalister 1884–1949 och vilken roll de tyckte att Storbritannien skulle axla när imperiet försvann. Han kommande avhandling ska ge en inblick i den historia som format Storbritanniens faktiska och upplevda globala position, med ett särskilt intresse för relationen till resten av Europa. Jens Norrby kan berätta om självbilder i England och Storbritannien, engelsk och brittisk nationell identitet, Storbritanniens historia, Europas historia, brittiska imperiets fall och om Brexit.
Jens Norrby, doktorand i idé- och lärdomshistoria, telefon: 031–786 2479, e-post: jens.norrby@lir.gu.se

Europaparlamentsval

Linda Berg forskar bland annat om röstningsbeteende i Europaparlamentsval, europeisk integration och identifikation, samt medborgarattityder till EU och politiskt förtroende. Hon är också delansvarig för Europaparlamentsvalundersökningen 2019 och är föreståndare för Centrum för Europaforskning (CERGU).
Linda Berg, doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4062, 073–931 59 15, e-post: linda.berg@pol.gu.se, Twitter: @lindaberg73

Henrik Ekengren Oscarsson är ledare för det svenska Valforskningsprogrammet samt är delansvarig för Europaparlamentsvalsundersökningen 2019.
Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4666, 070–889 99 43, e-post: henrik.oscarsson@pol.gu.se, Twitter: @HenrikOscarsson

Maria Oskarson forskar om väljarbeteende i Europaval, framförallt inriktat på sociala skiljelinjer och beslutsprocesser för partival. Maria Oskarson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4687, e-post: maria.oskarson@pol.gu.se

Valkampanjer och valkommunikation

Marie Grusell forskar bland annat inom ämnen som strategisk kommunikation och politisk kommunikation. Hon har följt de svenska partiernas kampanjer i EU-val sedan 2009.
Marie Grusell, docent i politisk kommunikation, telefon: 070–672 19 96, e-post: marie.grusell@jmg.gu.se

Bengt Johansson forskar om mediernas makt i huvudsak inom fältet politisk kommunikation, exempelvis medialisering, medier och ansvarutkrävande, politisk reklam, politiska skandaler, kriskommunikation och mediernas valrörelsebevakning.
Bengt Johansson, professor i journalistik och masskommunikation, telefon 070–221 24 02, e-post: bengt.johansson@jmg.gu.se

Orla Vigsø forskar om valkampanjer och valkommunikation och ska i ett stort europeiskt projekt analysera affischer och filmer inför EU-valet 2019.
Orla Vigsø, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 073–423 30 98, e-post: orla.vigso@jmg.gu.se

Europeiska partier

Marie Demker forskar om europeisk politik och då särskilt politiska partier, ideologier, nationalism och utrikespolitiskt beslutsfattande.
Marie Demker, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1242, e-post: marie.demker@pol.gu.se, Twitter: @Vanstrastranden

Niels Markwat forskar om radikala högerpopulistiska partier.
Niels Markwat, doktorand i statsvetenskap, e-post: niels.markwat@gu.se

Jonathan Polk forskar bland annat om EU-politik, representation och politiska partier.
Jonathan Polk, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 6360, e-post: jonathan.polk@gu.se

EU:s institutioner, särskilt domstolen och ministerrådet

Allison Östlund forskar om EU-rätt och förvaltningsprocessrätt. Hennes forskningsområden handlar om EU-domstolens förhandsavgöranden och EU-medlemsstaternas handlingsutrymme att reglera domstolsförfaranden.
Allison Östlund, doktor i juridik, telefon, 031–786 5921, e-post: allison.ostlund@spa.gu.se.

Markus Johansson har skrivit en avhandling som handlar om förhandlingar i EU:s ministerråd. Han forskar också om beslutsfattande i EU:s ministerråd, europeisk integration, EU-politik, EU:s institutioner, EU:s gemensamma utrikespolitik samt kollektivt handlande.
Markus Johansson, doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1200, e-post: markus.johansson@pol.gu.se

Olof Larsson forskar bland annat om EU-domstolen – om lagar och beslut, vad EU får göra och hur EU får göra det. För närvarande är Olof involverad i ett projekt som studerar hur domare tillsätts i just EU-domstolen.
Olof Larsson, doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5938, e-post: olof.g.larsson@gu.se

Daniel Naurins nuvarande forskningsprojekt handlar om internationella domstolars legitimitet, beslutsfattande i EU-domstolen, nätverkande och förhandlingar i EU:s ministerråd, effekter av öppenhet och transparens för beslutsfattande och legitimitet, lobbying och framing i Sverige och Europa.
Daniel Naurin, professor i statsvetenskap, telefon: 076–767 50 09, e-post: daniel.naurin@pol.gu.se

Anna Wallerman är expert på frågor om civilprocess och EU-rätt. Hon forskar om domstolsväsendets betydelse för samhällsutvecklingen, särskilt i förhållande till den politiska makten. Hennes nuvarande forskningsprojekt handlar dels om relationen mellan nationella domstolar och EU-domstolen, dels om domstolarnas betydelse för rättsutvecklingen såväl i Sverige och Skandinavien som inom EU.
Anna Wallerman, doktor i juridik, telefon: 031–786 6342, e-post: anna.wallerman@law.gu.se

Politik och civilsamhälle i Europa

EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

Lisbeth Aggestams forskningsområden är internationella relationer och ledarskap i EU:s utrikespolitik.
Lisbeth Aggestam, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 6696, e-post: lisbeth.aggestam@gu.se

Adrian Hyde-Price forskar om europeisk utrikes- och säkerhetspolitik och brittisk och tysk politik.
Adrian Hyde-Price, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6145, e-post: adrian.hyde-price@gu.se

Markus Johansson forskar om beslutsfattande i EU:s ministerråd, europeisk integration, EU-politik, EU:s institutioner, EU:s gemensamma utrikespolitik samt kollektivt handlande.
Markus Johansson, doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1200, e-post: markus.johansson@pol.gu.se

Ann-Kristin Jonasson forskar om EU:s demokratifrämjande i Medelhavsområdet.
Ann-Kristin Jonasson, doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6694, e-post: ann-kristin.jonasson@gu.se

EU:s migrationspolitik

Andrea Spehar är föreståndare för Centrum för Global migration och forskar om migrations- och jämställdhetspolitik i Europa och på EU-nivå.
Andrea Spehar, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1192, e-post: andrea.spehar@pol.gu.se

EU:s miljöpolitik och energi

Niklas Harring undervisar bland annat om europeisk miljö- och energipolitik. Han forskar främst om miljöopinion, klimatopinion, attityder till miljöpolitiska styrmedel, politisk och social tillit.
Niklas Harring, doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1223, e-post: niklas.harring@pol.gu.se

EU:s regionalpolitik, transporter och ekonomiska politik

Anders Larsson forskar om bland annat om Europeisk regionalpolitik och transporter.
Anders Larsson, doktor i ekonomisk geografi, telefon: 031–786 1417, e-post: anders.larsson@geography.gu.se

Roman Martin forskar om regional utveckling och regionalpolitik i Europa.
Roman Martin, docent i ekonomisk geografi, telefon: 031–786 4193, e-post: roman.martin@handels.gu.se

Europeisk politik om välfärd och sociala frågor

Vanja Carlsson forskar om den Europeiska socialfonden och jämställdhetspolitik.
Vanja Carlsson, doktor i offentlig förvaltning, telefon: 031–786 6993, e-post: vanja.carlsson@spa.gu.se

Bengt Larsson forskar om europeiska fackförbund och arbetsmarknadsförhandlingar.
Bengt Larsson, professor i sociologi, telefon: 031–786 4775, e-post: bengt.larsson@socav.gu.se

Maria Oskarson forskar om väljarbeteende i Europaval, framförallt inriktat på sociala skiljelinjer och beslutsprocesser för partival.
Maria Oskarson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4687, maria.oskarson@pol.gu.se

Andrea Spehar är föreståndare för Centrum för Global migration och forskar om migrations- och jämställdhetspolitik i Europa och på EU-nivå.
Andrea Spehar, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1192, e-post: andrea.spehar@pol.gu.se

Migranter och civilsamhället i förhållande till Brexit

Gabriella Elgenius studerar migranters engagemang i civilsamhället och hur deras organisationer påverkas av Brexitprocessen. Hon analyser hur Brexit förstärker eller överbygger interna klyftor och vilka effekter detta får på civilsamhället, dess organisationer och lokala initiativ. Civilsamhället fyller en viktig roll som en resurs för olika former av integration och är viktigt för många migrantgrupper. Gabriella Elgenius fokuserar bland annat på Brexit i förhållande till det aktiva polska civilsamhället i Storbritannien, vilket bygger på hennes tidigare forskning om polsk migration. I en uppföljning intervjuas ledare för civilsamhället före och efter Brexit.
Gabriella Elgenius, docent i sociologi, e-post: gabriella.elgenius@gu.se

Politisk utveckling i olika europeiska länder

Danmark

Orla Vigsø, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 073–423 30 98, e-post: orla.vigso@jmg.gu.se

Frankrike

Marie Demker, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1242, e-post: marie.demker@pol.gu.se, Twitter: @Vanstrastranden

Nederländerna

Niels Markwat, doktorand i statsvetenskap, e-post: niels.markwat@gu.se

Storbritannien, Brexit

Adrian Hyde-Price, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6145, e-post: adrian.hyde-price@gu.se

Tyskland

Adrian Hyde-Price, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6145, e-post: adrian.hyde-price@gu.se

Anna Lührmann, doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1191, e-post: anna.luhrmann@gu.se

Ryssland och före detta sovjetstater

Marina Nistotskaya, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 6691, e-post: marina.nistotskaya@gu.se

Kroatien, Slovenien, Västra Balkan

Andrea Spehar, docent i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för Global migration. telefon: 031–786 1192, e-post: andrea.spehar@pol.gu.se

Östeuropa

Andreas Bågenholm, doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5196, 076–618 12 24, e-post: andreas.bagenholm@pol.gu.se

Ukraina

Marina Povitkina, doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5059, e-post: marina.povitkina@gu.se

Religion och kulturarv i Europa

Europa och religion

Göran Larsson kan svara på frågor om islam, muslimer, religionsvetenskap, religiös extremism, al-Andalus, global terrorism och säkerhetsfrågor – allt ur ett europeiskt perspektiv.
Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, telefon: 031–786 5315, e-post: goran.larsson@lir.gu.se

Observera att vi inte kan garantera att alla forskare går att nå hela tiden. Om ni inte får svar på telefon, mejla istället. På vissa forskare finns det bilder i Göteborgs universitets bilddatabas, dessa är fria att använda i publicistiska sammanhang. Vänligen ange fotografens namn.