Bild
Två personer sitter vid sina datorer och en person hjälper dem.
Vi kan hjälpa dig om du får problem vid din ansökan
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Hjälp för jobbsökande

Här hittar du information om hur du kan få hjälp med ansökan, kontaktinformation till fackliga representanter vid universitetet samt hur en överklagan går till. Viktigt att tänka på är att du måste registrera ett konto i vårt rekryteringssystem för att söka en anställning vid Göteborgs universitet.

Så gör du en ansökan

För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. Det är ditt ansvar att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är oss tillhanda senast klockan 23.59 sista ansökningsdag.

Så här går rekryteringsprocessen till

När ansökningstiden har gått ut går vi igenom alla inkomna ansökningar. Därefter väljer vi ut ett antal personer för intervju. Urvalet görs utifrån de krav som angivits i annonsen. Blir du en av dem vi vill träffa för en intervju kommer vi att ta kontakt med dig. Efter intervjun kontaktar vi en eller flera av de referenspersoner du angivit. Kompletterande djupintervjuer eller tester kan också förekomma. 

Inom Göteborgs universitet finns många olika typer av anställningar och rekryteringsprocessen kan därför variera beroende på vilken typ av anställning det rör sig om.

När du söker läraranställning

Rekryteringsprocessen för läraranställningar följer samma principer som andra typer av anställningar men processen ser lite annorlunda ut och tar längre tid eftersom den ofta även omfattar utlåtanden från externa sakkunniga och beredning i lärarförslagsnämnd.  

Till läraranställningar räknas enligt Göteborgs universitets anställningsordning professor, universitetslektor, universitetsadjunkt, biträdande universitetslektor, adjungerad professor, gästprofessor, adjungerad universitetslektor, adjungerad universitetsadjunkt, gästlärare samt postdoktor.

Vi meddelar dig

 När vi tillsatt en anställning meddelar vi det på universitets anslagstavla som finns vid entrén i Universitetsbyggnaden i Vasaparken. Vi hör också av oss till alla som sökt, personligen eller via e-post oavsett vilken typ av anställning du har sökt.

Fackliga kontaktpersoner

Göteborgs universitet tecknar kollektivavtal med tre huvudorganisationer: OFR-S, Saco-S och Seko.

För att komma i kontakt med någon av de tre organisationerna kan du gå in på Medarbetarportalen.

Du kan även kontakta någon av förhandlingspersonerna för respektive fackförbund. 

SACO-S

OFR-S

SEKO

Överklaganden

Om du vill överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) ska du göra det skriftligt. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och den ändring av beslutet som du begär. Det är också viktigt att du motiverar varför denna ändring bör göras. Ange din adress och gärna även telefonnummer och e-postadress samt det diarienummer som finns på beslutet. Ett beslut får endast överklagas av den som beslutet angår.

Skrivelsen ställs till Överklagandenämnden för högskolan och skickas till:

Göteborgs universitet
Registraturet
Box 100
405 30 Göteborg

Överklagandet ska ha kommit in till Göteborgs universitet inom tre (3) veckor från den dag beslutet anslogs på Göteborgs universitets anslagstavla.

Observera att beslut om anställning som doktorand ej kan överklagas.