Bild
Två personer sitter vid sina datorer och en person hjälper dem.
Vi kan hjälpa dig om du får problem vid din ansökan
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Hjälp för jobbsökande

Här hittar du information om hur du kan få hjälp med ansökan, kontaktinformation till fackliga representanter vid universitetet samt hur en överklagan går till. Viktigt att tänka på är att du måste registrera ett konto i vårt rekryteringssystem för att söka en anställning vid Göteborgs universitet.

Så gör du en ansökan

För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. Det är ditt ansvar att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är oss tillhanda senast klockan 23.59 sista ansökningsdag.

För att påbörja din ansökan behöver du registrera ett konto i rekryteringssystemet.

Klicka på Logga in eller registrera dig som finns ovanför listan med lediga jobb och följ instruktionerna. Med ett konto får du en överblick över dina ansökningar och kan återanvända information du tidigare registrerat.

I annonsen klickar du på knappen Ansök. Logga in genom att ange e-postadress och lösenord. Du fyller i ett ansökningsformulär och besvarar frågor samt bifogar bilagor.
Har du glömt ditt lösenord klicka på Glömt lösenordet bredvid Logga in. Ett nytt lösenord skickas till din e-postadress.

Efter inloggningen kommer du till ansökningsformuläret för den anställning du avser att söka. Överst står anställningens rubrik. Vid varje fråga och efterfrågat dokument finns instruktioner om vilket innehåll ansökan ska ha. Var noga med att besvara obligatoriska frågor och bifoga obligatoriska dokument, båda markerade med en asterisk (*).

Du kan spara din ansökan och fortsätta senare genom att klicka på ”Spara och fortsätt senare”, om det sker inom ramen för ansökningstiden.
Observera att din ansökan måste vara komplett och registrerad senast klockan 23.59, sista ansökningsdag.

För att skicka din ansökan behöver du först godkänna att dina personuppgifter registreras och behandlas för rekrytering samt därefter klicka på knappen Registrera. Om du har glömt att fylla i en obligatorisk fråga markeras den med texten ”Uppgiften är obligatorisk”. Fyll i det som saknas och klicka Registrera.

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för HR och rekryterande personer inom organisationen, till exempel personalhandläggare/motsvarade, rekryterande chefer, deltagare i beredningsgrupper, samt i förekommande fall externa sakkunniga/motsvarande.

Göteborgs universitet är en statlig myndighet och dina ansökningshandlingar utgör en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av din ansökan, bifogade handlingar samt korrespondensen med oss. Om du har skyddad identitet ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Delge endast information som är relevant för den aktuella anställningen.

Du kan redigera din ansökan fram till ansökningstidens utgång, därefter är den låst och kan inte redigeras. När din ansökan är skickad får du en bekräftelse överst på sidan ”Tack för din ansökan” samt en bekräftelse till din e-postadress.

Så här går rekryteringsprocessen till

När ansökningstiden har gått ut går vi igenom alla inkomna ansökningar. Därefter väljer vi ut ett antal personer för intervju. Urvalet görs utifrån de krav som angivits i annonsen. Blir du en av dem vi vill träffa för en intervju kommer vi att ta kontakt med dig. Efter intervjun kontaktar vi en eller flera av de referenspersoner du angivit. Kompletterande djupintervjuer eller tester kan också förekomma. 

Inom Göteborgs universitet finns många olika typer av anställningar och rekryteringsprocessen kan därför variera beroende på vilken typ av anställning det rör sig om.

När du söker läraranställning

Rekryteringsprocessen för läraranställningar följer samma principer som andra typer av anställningar men processen ser lite annorlunda ut och tar längre tid eftersom den ofta även omfattar utlåtanden från externa sakkunniga och beredning i lärarförslagsnämnd.  

Till läraranställningar räknas enligt Göteborgs universitets anställningsordning professor, universitetslektor, universitetsadjunkt, biträdande universitetslektor, adjungerad professor, gästprofessor, adjungerad universitetslektor, adjungerad universitetsadjunkt, gästlärare samt postdoktor.

Vi meddelar dig

 När vi tillsatt en anställning meddelar vi det på universitets anslagstavla som finns vid entrén i Universitetsbyggnaden i Vasaparken. Vi hör också av oss till alla som sökt, personligen eller via e-post oavsett vilken typ av anställning du har sökt.

Fackliga kontaktpersoner

Göteborgs universitet tecknar kollektivavtal med tre huvudorganisationer: OFR-S, Saco-S och Seko.

För att komma i kontakt med någon av de tre organisationerna kan du gå in på Medarbetarportalen.

Du kan även kontakta någon av förhandlingspersonerna för respektive fackförbund. 

SACO-S

Maja Pelling

maja.pelling@gu.se
031-786 1165

Ivar Armini

ivar.armini@gu.se
031-786 6510

Linnea Wallgren

linnea.wallgren@bioenv.gu.se

031-786 25 27

Fredric Gunve

fredric.gunve@gu.se

Anna Holgén
anna.holgen@gu.se
031-786 4602 

Håkan Kellgren
hakan.kellgren@gu.se
031-786 49 35

Klas Eriksson

klas.eriksson@gu.se
031-786 1989

Maria Ahlstedt

maria.ahlstedt@gu.se
031-786 10 77

Emil Östlund

emil.ostlund@gu.se

Martin Nordeborg

martin.nordeborg@sprak.gu.se
031-786 36 63

Maria Ahlstedt

maria.ahlstedt@gu.se
031-786 10 77

Ann Nordberg

ann.nordberg@ped.gu.se

 

Klas Eriksson
klas.eriksson@gu.se
031-786 1989

Maria Nordqvist
maria.nordqvist@gu.se
031-786 51 60

Auður Magnúsdóttir
audur.magnusdottir@history.gu.se
031-786 4626

Klas Eriksson
klas.eriksson@gu.se
031-786 1989

Håkan Kellgren

hakan.kellgren@gu.se
031-786 49 35

Emil Östlund

emil.ostlund@gu.se

Martin Nordeborg
Martin Nordeborg@sprak.gu.se
031-786 36 63

Maria Ahlstedt
maria.ahlstedt@gu.se
031-786 10 77

OFR-S

Peter Brandt
peter.brandt@gu.se
031-786 1169

Madelen Hansson
madelen.hansson@gs.gu.se
031-786 1171

SEKO

Salima Khamchane

salima.khamchane@gu.se

031-786 6456

Överklaganden

Om du vill överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) ska du göra det skriftligt. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och den ändring av beslutet som du begär. Det är också viktigt att du motiverar varför denna ändring bör göras. Ange din adress och gärna även telefonnummer och e-postadress samt det diarienummer som finns på beslutet. Ett beslut får endast överklagas av den som beslutet angår.

Skrivelsen ställs till Överklagandenämnden för högskolan och skickas till:

Göteborgs universitet
Registraturet
Box 100
405 30 Göteborg

Överklagandet ska ha kommit in till Göteborgs universitet inom tre (3) veckor från den dag beslutet anslogs på Göteborgs universitets anslagstavla.

Observera att beslut om anställning som doktorand ej kan överklagas.