Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tommi Hyppönen

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Tommi Hyppönen

Rum A3 341

Jag är utbildningsledare och professionshandledare på Rektorsprogrammet och arbetar inom ramen för Samverkan för bästa skola, SBS med utbildning och handledning av skolledare och förstelärare. Jag är också lärare och seminarieledare på kurser inom grundlärar- och ämneslärarprogrammet. 

Min bakgrund är matematik-, no- och tekniklärare, verksam mestadels i Partille kommun, samt senare rektor i Härryda kommun. 

Både som lärare och rektor har jag sökt efter goda strukturer för kollegialt lärande med utvecklingen av undervisningen i fokus. Jag har som lärare deltagit i och senare som rektor skapat förutsättningar för att få till stånd skolnära forskning såsom aktionsforskning och learning studies.

I min nuvarande roll har jag möjlighet att följa hur vi som lärosäte kan bidra till skolors förbättringsarbete. Samtidigt handlar det om att överbygga glappet mellan teori och praktik för att få till stånd en god samverkan och skapa goda mötesformer för att få till ett ömsesidigt utbyte mellan forskning och ett förbättringsarbete i praktiken.

Jag är tillsammans med Pål Melin kapitelförfattare i en antologi om institutionens olika samverkansuppdrag. Under rubriken Med reflektionen som motor - att stärka det distribuerade ledarskapet på en skola beskriver vi vad som ligger bakom våra pedagogiska vägval i mötet med förstelärare på en skola samt vilka lärdomar vi gjorde i samband med insatsen. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/63225