Länkstig

Timo Käppi

Anknuten till forskning

Avd för pediatrik

Om Timo Käppi

Timo Käppi disputerar inom ämnet pedatrik, den 28 oktober 2022

Titeln på hans avhandling är - Liver transplantation -associated food allergy and eosinophilic gastrointestinal inflammation in children - Clinical and immunological aspects

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Sjukdomsbild och immunologiska avvikelser vid tre sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen hos barn: Födoämnesallergi kopplad till levertransplantation, kollagen gastrit och eosinofil esofagit