Länkstig

Theo Röhle

Universitetslektor

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
JMG
Telefon
Besöksadress
Seminariegatan 1 b
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Proprefekt

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
JMG
Telefon
Besöksadress
Seminariegatan 1 B
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Proprefekt

SOM-institutet
Telefon
Besöksadress
Seminariegatan 1 B
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Om Theo Röhle

Jag är docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid JMG.

Bakgrund Från 2015 till 2019 var jag lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet och där ansvarig för programmet ”Digitala medier och analys”. Jag tog min magisterexamen vid JMK i Stockholm 2003 och disputerade 2009 i mediekultur vid Hamburgs universitet. Därefter följde postdoktjänster vid den interdisciplinära forskarskolan ”Automatismen” i Paderborn och vid konsthögskolan i Braunschweig.

Forskningsintresse Jag är främst intresserad av maktkritiska perspektiv på digitala medier, både ur samtida och historiska perspektiv. Min forskning befinner sig i skärningspunkten mellan Science and Technology Studies, digitala mediestudier och mediehistoriska ansatser. I avhandlingen undersökte jag sökmotorers algoritmiska principer och deras konsekvenser för maktstrukturer i digitala medier. Under postdoktjänsterna fokuserade jag dels på sociala medier och datafiering, dels på historiskt inriktade mjukvarustudier baserade på fallstudier inom digital humaniora och gamification.

Pågående forskning Just nu är jag engagerad i ett forskningsprojekt som undersöker överbelastningsattacker (Distributed Denial of Service, DDoS) mot medieorganisationer som en ny form av censur. I medieforskningen porträtteras DDoS ofta som en form av progressiv digital aktivism, men på senare år har dessa attacker alltmer använts som ett verktyg för att tysta obekväm rapportering. Medieorganisationer tvingas i allt högre grad söka sig till externa aktörer för att kunna skydda sig mot IT-attacker. Med utgångspunkt i aktuella ansatser inom Infrastructure Studies och baserad på intervjuer med både IT-experter och journalister undersöker jag huruvida dessa utvecklingar undergräver internets löften om en demokratisering av publicering och distribution.

Undervisning Just nu undervisar jag mest på grundnivå inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Samverkan Jag har presenterat min forskning i en rad olika sammanhang, senast i samband med den mångvetenskapliga föreläsningsserien ”Homo Deus – människan som Gud eller en framtid att dela med självlärande datorer” som anordnades av Senioruniversitetet i Stockholm under hösten 2019.