Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tanja Johansson

Utbildningshandläggare

Sahlgrenska akademins
kansli
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 3
41390 Göteborg
Postadress
Box 400
40530 Göteborg

Om Tanja Johansson

Jag arbetar som utbildningshandläggare inom utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademins kansli.

I mina arbetsuppgifter ingår bland annat att vara administrativt stöd till forskarutbildningskommittén (FUK) som bereder akademins utbud av kurser på forskarnivå. Jag handlägger också anmälan om halvtidsseminarium och tillgodoräknanden av den obligatoriska doktorandkursen. Jag ansvarar för fakultetens kurskatalog för kurser på forskarnivå och för webbinformation på doktorandportalen (på svenska). Dessutom är jag administrativt stöd till fakultetens ”fasta betygskollegium” och administrerar akademins pris för årets avhandling. Kontakta mig när det gäller: - akademins utbud av kurser på forskarnivå och kurskatalog - halvtidsseminarium och tillgodoräknande av kurser - frågor om det fasta betygskollegiet - akademins pris för årets avhandling - godkännande inför spikning.

Detaljerad information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin finns på vår doktorandportal.

Foto: Anna Hult