Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pia Shekhter

Universitetsbibliotekarie

Team Förvärv, Humanistiska
biblioteken
Besöksadress
Renströmsgatan 4
41255 Göteborg
Postadress
Box 222
40530 Göteborg

Om Pia Shekhter

Jag arbetar på Biblioteket för musik och dramatik vid Göteborgs universitetsbibliotek, som har till uppgift att stödja verksamheten på Högskolan för scen och musik (HSM). Det är samtidigt ett bibliotek för studenter och anställda inom resten av universitetet samt öppet för allmänheten. Bibliotekets samlingar upptar ca 600 hyllmeter och består av noter, skivor, litteratur - främst inom musik- och teaterområdet, videofilmer och tidskrifter. Dessutom finns en samling pjäsmanus. Universitetsbiblioteket erbjuder tillgång till viktiga databaser på musik- och teaterområdet samt e-tidskrifter.

Mina huvudsakliga ansvarsområden är förvärv samt fjärrlån av främst noter och litteratur till undervisningen på HSM. Tjänstgöring i bibliotekets gemensamma utlånings- och informationsdisk ingår också i mina arbetsuppgifter.

2019-2020  President-elect of the International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML)

Mottagare av Greta Renborgs pris 2019, tilldelat av Svensk biblioteksförening, "för sitt arbete med att lyfta människors demokratiska rätt till musikalisk delaktighet."

Juryns motivering:

”I Greta Renborgs andra arbetar hon både över geografiska gränser och över folk- och forskningsbibliotekens gränser. I sin omvärldsbevakning reser hon ut i världen och tar även hem världen till Sverige. Pia Shekhters strategiska kamp och påverkansarbetet för musiken och dess plats på biblioteken sker med samma glöd lokalt, nationellt och internationellt.”

2018-  Ordförande i Svenska musikbiblioteksföreningen

2010-2018 IAML Secretary General i International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML).  

2018 - Medlem i följande IAML-kommittéer: Advocacy, Membership och Outreach.