Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Peter Oreilly

Doktorand

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F220
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Peter Oreilly

Peter O'Reilly* är doktorand i arbetsvetenskap, med fokus på arbetstagares välbefinnande och kontorsdesign, sedan hösten 2017.

Bakgrund

Peter har en BA (hons) i samhällsvetenskap, med huvudämne i psykologi, från University of Leicester, en mastersexamen (MSc.) i kommunikationsvetenskap från Göteborgs universitet med specialiseringar på interkulturell kommunikation och icke-verbalt beteende, och en mastersexamen (MSc.) i psykologi från Lunds universitet (inklusive ett Nordplus-utbyte med Köpenhamns universitet) med specialiseringar i Personlighet och Arbete & Organisationspsykologi. Han är också medlem i British Psychological Society (graduate nivå).

Mellan kandidatexamen och masterstudier har Peter flera års erfarenhet inom socialtjänsten och boendesvälfärdsstöd inom stora offentliga organisationer i Storbritannien, både som handläggare och som chef, och arbetade i en rad olika organisationsmiljöer.

Nuvarande forskning

Peters doktorandprojekt undersöker samverkan mellan människor och miljö och undersöker hur kontorsdesign påverkar arbetstagares välbefinnande. Den roll som biofilia, naturbaserade insatser och personalisering kan spela på kontorsytor undersöks också tillsammans med fokus på blandade metoder med hopp om att resultaten kan användas i tillämpade miljöer.

* (Vänligen observera att det här är rätt stavning i efternamnet).