Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fysisk planering

Kurs
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11211
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge kunskap om och förmåga att självständigt analysera fysisk planering utifrån olika typer av konsekvensutredningar. Fysisk planering har en rumslig dimension och dessa hanteras som geografiska utmaningar med sociala, etiska och naturanknutna aspekter.

Kursens centrala begrepp är fysisk planering, plats, landskap, kultur, natur, hållbarhet, konflikter, konsekvensutredningar och makt.

Utifrån dessa begrepp utforskas och förmedlas kunskap om villkoren för fysisk planering från ett antal platser. Geografiska begrepp och processer är kopplade till rumsliga kontexter och kursen ger tillfällen till fördjupade kunskaper om specifika case, geografiska förhållanden och begrepp på ett genomgripande sätt. Fysisk planering inbegriper vägandet av olika intressen; mark- luft- och vattenresurser, risker, konflikter, jämlikhet, samhällsplanering, boende, transporter och demokratiska värden.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 30 hp i huvudområdet geografi. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.