Länkstig

Nina Romanus

IT-samordnare

IT-stöd till forskning och
utbildning
Fax
031-786 10 87
Besöksadress
Rosenlundsgatan 4
41120 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Om Nina Romanus

Kompetens: Samordning och projektledning. Visuell- och digitalkommunikation, webbpublicering. Användarcentrerad digital utveckling. Kursledare internutbildning

Utbildning: Master International Museums studies, Göteborgs universitet Arkitektexamen, Chalmers Tekniska Högskola/Arkitektskolan i Århus (Danmark), Coachande ledarskap, Göteborgs universitet, Facilitering av möten, Göteborgs universitet, Projektledarkurs samt Arbeta i styrgrupp, Göteborgs universitet, ITIL, grund certifikat