Länkstig

Niklas Andreen

Forskare

Avd för
infektionssjukdomar
Besöksadress
Guldhedsgatan 10 A-B
41346 Göteborg
Postadress
Box 480
40530 Göteborg

Om Niklas Andreen

Mitt forskningsområde är luftvägsvirusinfektioners epidemiologi kopplat till kliniska utfall hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).