Länkstig

Marika Lagervall

Alumnadministratör

Sektionen för dialog, design och digitala medier
Besöksadress
Erik Dahlbergsgatan 11b
41126 Göteborg
Rumsnummer
512
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Om Marika Lagervall

Arbetar med alumndatabasen för Göteborgs universitets alumner.

Är också utbildad arkivarie och sedan 2014 filosofie doktor i Nordiska språk.

Tjänstledig för studier 230901-240831.