Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Marie Carlsson

Universitetsadjunkt

Institutionen för globala
studier
Fax
031-786 25 05
Besöksadress
Brogat 4
Göteborg
Rumsnummer
C411b
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Marie Carlsson

Innan jag började arbete vid Göteborgs universitet arbetade jag flera år inom näringslivet och jag har även drivit ett konsultföretag med kinesiska kollegor i Sverige och i Kina. Jag har studerat olika aspekter av Kina under 25 år och gett kurser och undervisat om dessa, samt om Asien i övrigt under 20 år både inom Göteborgs universitet och utanför universitetet. Jag har bl a arbetat med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola. Mitt samarbete med Chalmers fortsätter än idag. Utanför universitetet har jag undervisat bl a för synskadade och hörselskadades föreningar, bibliotek, myndigheter, företag, museer mm. Jag har även försett de senare med fotomaterial och texter gällande Kina. Jag har även deltagit i många olika debatter, t ex gällande OS i Kina.

För några år sedan gav jag en uppdragsutbildning för Säkerhetspolisen i Göteborg med fokus på säkerhetsfrågor i Kina.

Under något år var jag studievägledare för avancerad nivå, inklusive tre av våra masterprogram i: Mänskliga rättigheter, Human Rights Practice och Global Studies här vid Institutionen för globala studier. På uppdrag av Internationella sekretariatet vid Göteborgs universitet medverkade jag under några år vid handläggning av studentutbyten med de universitet i Öst- och Sydöstasien som Göteborgs universitet tecknat samarbetsavtal med och ansvarade även för studentinformation om dessa. Jag ansvarade även för kontakterna med universitet i Öst- och Sydöstasien och utvecklade informationsmaterial i form av en broschyr om att studera i Öst- och Sydöstasien, samt program och praktiska arrangemang för delegationer från Öst- och Sydöstasien på besök vid Göteborgs universitet.

Under ca 5 år var jag ordförande för Svensk-kinesiska föreningen i Göteborg och ledamot av riksstyrelsen för föreningen. Då jag arbetade på Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier var jag adjungerad till styrelsen. Idag är jag sedan några år tillbaka lärarsuppleant till styrelsen för Institutionen för globala studier. Jag är medlem av Svensk-kinesiska föreningen, Nordiska föreningen för Kina-studier och Europeiska föreningen för Kina-studier.

Jag har både utbildat mig i Sverige och i Kina där jag studerat vid Beijing Waiguoyu Xueyuan i Beijing. Min utbildning i Sverige rymmer bl a flera längre och kortare utbildningar i högskolepedagogik, 2 filosofie kandidatexamina och 1 filosofie magisterexamen med kinesiska som huvudämne (motsvarade då en utländsk master), forskarutbildning i sinologi vid Stockholms universitet och forskarkurser inom andra ämnen. Jag har också deltagit i flera konferenser om olika aspekter av Kina både i Sverige och utomlands.

Jag har medverkat ett otal gånger i bl a TV- och radioprogram, inklusive utländsk radio, samt olika tidskrifter och tidningar gällande olika frågor kring Kina och jag kontaktas regelbundet av journalister, myndigheter, muséer och studenter från både vårt och andra universitet som har frågor om Kina.

IntresseområdenJag är framför allt intresserad av frågor kring motstånd och säkerhet med fokus på Kina, vilket inbegriper frågor kring makt. Falun gong-rörelsen och muslimska uighurer i Xinjiang är särskilt intressanta i detta fall då jag även kan beröra frågor kring genus och globalisering genom studiet av dessa olika grupper. Ett annat område, med betoning på säkerhetfrågor, som intresserar mig är Kinas regionala relationer, särskilt Kinas relationer med de båda Korea, Japan och Taiwan. Här spelar naturligtvis även Kinas övriga internationella relationer en betydande roll. När det gäller kinesiskt inrikespolitik är även frågor kring sociala protester (involverande bl a migration, markexpropriering och arbetsförhållanden) som ju är kopplade till både motstånd, makt och säkerhet, ett annat intresseområde. Kinesisk kultur och kommunikation med särskilt fokus på arbetsliv i Kina är också områden som jag studerar.

Pågående forskningJag skriver nu på en sammanläggningsavhandling om perspektiv på motstånd med fokus på Falun gong-rörelsen och gör även vissa jämförelser med grupper av muslimska uighurer i Xinjiang i Kina.

UndervisningJag har gett uppskattningsvis mellan 50-100 kurser vid Göteborgs universitet och mellan 500-1000 föreläsningar vid och utanför universitetet. Jag har även handlett uppsatser på B-, C- och D-nivå inom bl a Asienstudier, Internationella relationer och Mänskliga rättigheter.

I dagsläget ger jag 6 kurser per läsår vid Institutionen för globala studier samt föreläser en del utanför universitetet bl a som en del av tredje uppgiften.

Jag undervisar på följande kurser:

  • Kultur, politik och säkerhet i Kina (kursansvarig)
  • Samhälle, ekonomi och politik i moderna Kina (kursansvarig)
  • Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning (på uppdrag av Samhällsvetenskapliga fakulteten) (kursansvarig)
  • Arbetspraktik inom globala studier (inom Kandidatprogrammet i globala studier) (kursansvarig)
  • Asien och globaliseringen (delat kursansvar)
  • Internationella relationer
  • Globala utvecklingsstudier