Länkstig

Maja Gunn

Forskare

Enheten för design och konsthantverk Steneby
Besöksadress
Hemslöjdsvägen 1
66695 Dals Långed
Postadress
Hemslöjdsvägen 1
66695 Dals Långed

Om Maja Gunn

Maja Gunn är fil.dr. i design med specialisering mode, konstnär, formgivare, curator och skribent. Hon började arbeta som professor på HDK-Valand 2017. Maja Gunn har tidigare arbetat på Beckmans Designhögskola, Textilhögskolan i Borås och Högskolan i Halmstad samt med flertalet uppdrag inom konst, design och konsthantverk.

I sin konstnärliga praktik intresserar sig Maja Gunn för kropp och kroppsliga erfarenheter, identitetspolitik och kollektiv organisering, performativitet och iscensättningar, språk och materialitet, historieskrivningar och maktstrukturer. Maja Gunn har under sin tid som professor på HDK-Valand haft separatutställningar på bl.a. Textilmuseet, Museum Anna Nordlander, Norrbottens Museum och Steneby Konsthall samt deltagit i grupputställningar på ArkDes, Färgfabriken, New Orleans Museum of Modern Art och Museum of Pop Culture i Seattle, USA. Hon var tillsammans med Karin Ehrnberger och Camilla Andersson curator för utställningen Norm Form (2017) på ArkDes, en utställning som visade normutmanande design, konsthantverk och arkitektur. Inför 2021 arbetar hon med ett par separatutställningar samt som curator för en internationell utställning om konsthantverk och materialitet i relation till kropp och intimitet.

Maja Gunns forskning undersöker utifrån konstnärliga perspektiv kropp och performativitet (främst i relation till textil); konst och designs funktioner för att skapa social och samhällsrelaterad förändring; samt utvecklandet av konstnärliga metoder och dess användningsområden. Queerfeministisk teori och normkritiska perspektiv har präglat flera av hennes forskningsprojekt. Bland hennes pågående forskning kan nämnas Ögonblick att minnas – vad film gör, som studerar konstnärliga metoder av, och reaktioner på, filmer som riktar sig till människor med demenssjukdom, samt projektet Konstruktion som undersöker och konstnärligt gestaltar konstruktion av kläder i relation till konstruktion av kön. Tidigare forskningsprojekt (Origo och FIRe, tillsammans med Anna Isaksson, Camilla Andersson, Emma Börjesson, och Karin Ehrnberger) har utifrån normkritiska perspektiv undersökt hur design och arkitektur kan främja jämställdhet inom räddningstjänsten, vilket bland annat resulterat i Social Byggnorm (www.socialbyggnorm.se), ett dokument och en plattform som syftar till att uppmärksamma hur arkitektur och sociala relationer ömsesidigt påverkar varandra, samt att sprida kunskap och exempel som kan bidra till nya sätt att tänka och bygga. Maja Gunns doktorsavhandling Body Acts Queer – Clothing as a performative challenge to heteronormativity (Gunn, 2016) undersöker konstnärliga och performativa metoder för att genom kläder utmana heteronormativitet. Maja Gunn föreläser regelbundet om sin konstnärliga praktik och forskning både inom Sverige och internationellt.

Maja Gunn är f.o.m. 1 mars 2020 Likabehandlingsrepresentant på HDK-Valand och ingår i institutionens Likabehandlingsgrupp samt är adjungerad ledamot i HDK-Valands Institutionsråd. Hon är forskningsansvarig på HDK-Valand Steneby och sitter med i HDK-Valands forskningsråd. Maja Gunn ingår i ledningsgruppen för AgeCap – Sveriges största forskningscenter för åldrande och hälsa. Hon är ledamot i Utbildningsnämnden för Konstnärliga och kontextuella studier på Beckmans Designhögskola. Maja Gunn är under 2020 ordförande för Bedömargruppen för utbildningsutvärderingen/granskningen av ämnesområdet Visuell Kommunikation på Konstfack. Maja Gunn har haft uppdrag som sakkunnig för Konstnärsnämnden, Kulturrådet och Vinnova.