Länkstig

Lina Rasmusson

Forskare

Institutionen för biologi och
miljövetenskap
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Rumsnummer
5163
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Lina Rasmusson

Jag är marin växtfysiolog och har tidigare forskat på hur sjögräs och andra marina makrofyter respirerar och fotosyntetiserar, samt hur kalcifieringen hos kalkalger fungerar. Stor del av forskningen har fokuserat på hur dessa processer påverkas av förändringar i den omgivande miljön men också på hur dessa undervattenväxter i sig själv kan påverka förhållandena i kustnära ekosystem i och med sitt utsläpp och upptag av koldioxid och syre. Jag har mest använt mig av olika syrgasutbytestekniker, men också bland annat av PAM fluorometri, alkalinitetsmätningar och genuttrycksanalyser. Min forskning har bedrivits både i fält och på laboratorium främst i tempererade områden på den svenska västkusten och i Danmark men också i Medelhavet, Östafrika och Australien.

Nu har jag fullt fokus på röda kalkalger. Mitt tidigare treåriga post-doc projekt, finansierat av FORMAS mobilitetsstöd för unga forskare, gick ut på att kalibrera, utvärdera och utveckla tekniken Algokronologi på arktiska alger. Denna metodik använder sig av långlivade kalcifierande rödalgers kapacitet att fungera som historiska klimatarkiv. Detta då dessa alger i sina årsringsuppbyggda kalkstrukturer kan binda in isotoper och element olika beroende på förändringar i den marina miljön. Genom att gå in i dessa tillväxtlager och ta ut material för analys kan man sedan göra detaljerade rekonstruktioner på hur klimatrelaterade faktorer ändrats på en årlig basis.

Mitt pågående projekt "Fantastiska maerlbäddar och var man finner dem" är även det finansierat av FORMAS, nu som ett etableringsbidrag för unga forskare. Under fyra år kommer jag och mina kollegor kartlägga förekomster, ekosystemtjänster samt miljöpåverkan av maerlbäddar. Dessa ekosystem uppbyggda av lösliggande kalkalger är relativt okända i svenska vatten något som vi planerar att ändra på. Jag är även delaktig i ett forskningsprojekt i Ikkafjorden på Grönland där min huvudsakliga uppgift är att undersöka kalkalgernas tillstånd samt biodiversiteten på de ståtliga ikkaitpelarna som finns under ytan i denna unika fjord.