Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lina Maria Rasmusson

Forskarassistent

Institutionen för
geovetenskaper
Telefon
Besöksadress
Guldhedsgatan 5a
41320 Göteborg
Rumsnummer
4.087
Postadress
Box 460
40530 Göteborg

Om Lina Maria Rasmusson

Jag är marin växtfysiolog och har tidigare forskat på hur sjögräs och andra marina makrofyter respirerar och fotosyntetiserar, samt hur kalcifieringen hos kalkalger fungerar. Stor del av forskningen har fokuserat på hur dessa processer påverkas av förändringar i den omgivande miljön men också på hur dessa undervattenväxter i sig själv kan påverka förhållandena i kustnära ekosystem i och med sitt utsläpp och upptag av koldioxid och syre. Jag har mest använt mig av olika syrgasutbytestekniker, men också bland annat av PAM fluorometri, alkalinitetsmätningar och genuttrycksanalyser. Min forskning har bedrivits både i fält och på laboratorium främst i tempererade områden på den svenska västkusten och i Danmark men också i Medelhavet, Östafrika och Australien.

Jag har nu påbörjat ett treårigt post-doc projekt, finansierat av FORMAS mobilitetsstöd för unga forskare, där jag flyttat mitt fokus mot nordligare breddgrader, Arktis. Jag kommer här kalibrera, utvärdera och utveckla tekniken Algokronologi, en metodik där man använder sig av långlivade kalcifierande rödalgers kapacitet att fungera som historiska klimatarkiv. Detta då dessa alger i sina årsringsuppbyggda kalkstrukturer kan binda in olika isotoper och element olika beroende på förändringar i den marina miljön. Genom att gå in i dessa tillväxtlager och ta ut material för analys kan man sedan göra detaljerade rekonstruktioner på hur klimatrelaterade faktorer ändrats på en årlig basis. Jag kommer fokusera på hur salthalten har ändrats runt Svalbard och Grönland, något som kan relateras till dagens snabba avsmältning av landisar och glaciärer, och med det försöka utröna hur saliniteten ändrats naturligt under de senaste hundratals åren, något som kan fungera som underlag för framtida salthaltsmodelleringar.

På GVC jobbar jag i Professor Hans Linderholms forskningsgrupp men jag samarbetar även med Professor Jochen Halfar, Department of Chemical & Physical Sciences, University of Toronto och Professor Jason Hall-Spencer, Marine Biology and Ecology Research Centre at Plymouth University Marine Institute.