Länkstig

Lena Collin

Studievägledare

Administrativt stöd
Telefon
Besöksadress
Kristinelundsgatan 6-8
41137 Göteborg
Rumsnummer
339D
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Lena Collin

Jag är utbildad studie-och yrkesvägledare med lång erfarenhet av vägledning. Är engagerad i Sveriges Vägledarförening och har tystnadsplikt Jag svarar på frågor om antagning och/eller förkunskapskrav till HDK-Valands utbildningar eller andra utbildningar i Sverige och utomlands. Frågorna kan handla om studie-och karriärvägledning, planering inför studieuppehåll, privata situationer som påverkar den studiesociala situationen, funktionsvariationer ex dyslexi, ADHD m.fl.

ALLA FRÅGOR ÄR VÄLKOMNA!