Länkstig

Lena Hedenbratt

Provutvecklare

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 210
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Lena Hedenbratt

Provutvecklare vid Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik

• Tjänstgör f.n. 90% inom NAFS-projektet (NAtionella prov i Främmande Språk), huvudsakligen med utveckling av nationellt bedömningsmaterial i spanska.

• Tjänstgör f.n. 10% som prövningsansvarig i spanska vid Prövningsenheten Burgårdens gymnasium. Ämneslärarexamen en-sp-fr 1987. Lärarlegitimation 2012.

• Övrigt: Ordförande i APEOS (Spansklärarföreningen i Västra Sverige) 2011-18 och CAPES (Sveriges Spansklärarföreningars Riksorganisation) t.o.m. september 2017, därefter vice ordförande t.o.m. 2018.