Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lena Hedenbratt

Provutvecklare

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Fax
031-786 23 80
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 210
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Lena Hedenbratt

Provutvecklare vid Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik

• Tjänstgör f.n. 90% inom NAFS-projektet (NAtionella prov i Främmande Språk), huvudsakligen med utveckling av nationellt bedömningsmaterial i spanska.

• Tjänstgör f.n. 10% som prövningsansvarig i spanska vid Prövningsenheten Burgårdens gymnasium. Ämneslärarexamen en-sp-fr 1987. Lärarlegitimation 2012.

• Övrigt: Ordförande i APEOS (Spansklärarföreningen i Västra Sverige) 2011-18 och CAPES (Sveriges Spansklärarföreningars Riksorganisation) t.o.m. september 2017, därefter vice ordförande t.o.m. 2018.