Länkstig

Lars Larm

Universitetslektor

Institutionen för språk och
litteraturer
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
F415B
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Lars Larm

Undervisning (for English, please click on 'International website')

Jag undervisar på grund- och avancerad nivå samt handleder kandidat-och mastersuppsatser. Utöver japanska undervisar har undervisat i semantik/pragmatik och sociolingvistik på avancerad nivå.

Forskning

Mina forskningsintressen ligger inom områdena semantik, pragmatik och syntax. Mer specifikt är min forskning centrerad kring modala uttryck i japanska, vilka jag har beforskat med avseende på deras semantik, morfologi och grad av språkligt kodad subjektivitet. Jag är också fascinerad av den pragmatiska aspekten av detta ämne, det vill säga hur andra grammatiska kategorier som tempus och aspekt kan användas för att uttrycka modalitet.

Min forskning om japansk modalitet har också gett mig möjligheten att fördjupa mig i den inhemska japanska forskningen om grammatik. Det jag finner mest spännande är den akademiska dialogen kring chinjutsu, som kan översättas som ’predicering’ men som också används i betydelsen ’modalitet’ eller ’illokutionär kraft’.