Länkstig

Kristina Thorshag

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
B1 136 Deltidsarbetsrum
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Kristina Thorshag

Kristina är adjunkt och undervisar inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling för barn i förskolan och förskoleklassen. Hon undervisar även i utomhuspedagogik på Grundlärarprogrammet för lärare i Fritidshem.

Kristina är filosofie licentiat och forskningsintresset riktar sig mot naturvetenskap och teknik för barn i förskolan och förskoleklassen. Hennes licentiatuppsats heter ”Barns teknikskapande - en studie av barns bygg- och konstruktionslek” och hon avlade sin examen vid Malmö Universitet hösten 2019.