Länkstig

Kerstin Hamilton

Postdoktor

Enheten för film, fotografi och litterär
gestaltning
Besöksadress
Storgatan 43
Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Universitetsadjunkt

Enheten för film, fotografi och litterär
gestaltning
Besöksadress
Storgatan 43
Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Kerstin Hamilton

Kerstin Hamilton är konstnär, konstnärlig forskare, curator och lärare. Hennes arbete utforskar experimentell dokumentärfotografi med särskild fokus på kopplingarna mellan naturvetenskap och fotografi.

I hennes pågående forskningsprojektet som postdoktor (2024–) utgör Berenice Abbotts bilder av vetenskapliga fenomen gjorda vid Massachusetts Institute of Technology i slutet av 1950-talet utgångspunkten. Genom att använda nydanande fotografiska tekniker visualiserade Abbott fysiska mekanismer i världen såsom rörelse, magnetism och ljus. Fotografi var för Abbott ett verktyg för att främja historisk kunskap av den art som hon ansåg är avgörande för det demokratiska samhället. Hamilton konstnärlig forskning bedrivs genom fältarbete i vetenskapliga laboratorier, fotografiskt experimenterande, arkivstudier och teoretisk analys. Den konstnärliga processen är visuellt och konceptuellt informerad av Abbotts progressiva arbete från 1939 till början av 1960-talet. Forskningen, som re-aktiverar den visuella och ideologiska diskussion som initierades av Abbott på mitten av 1900-talet, utforskar frågor såsom: Hur kan samarbete mellan konstnärer och forskare leda till nya och viktiga kunskaper? Hur kan visuell forskning bidra till generativa situationer och föreställningar som gör skillnad (Stengers, 2016)? Vad är relationen mellan bilden och den värld den skildrar? Hur kan bilder meningsfullt visa verkligheten i tider av AI och post-sanning, där “the lost distinction between fact and fiction” är en idealisk miljö för totalitarism (Arendt, 1973 {1951})? Postdoktorprojektet finansieras av Hasselbladstiftelsen och Göteborgs universitet och genomförs i samarbete med forskare vid Chalmers tekniska högskola.

Hamiltons doktorsavhandling The Objectivity Laboratory: Propositions on Documentary Photography utforskar experimentella tillvägagångssätt inom samtida dokumentärfotografi och diskuterar förhållandet mellan dokumentärfoto, fotografi, post-sanning och etiska överväganden. Avhandlingen hämtar inspiration från feministiska vetenskapsstudier och aktiverar perspektiv från Karen Barad och Donna Haraway för att formulera "propositioner" som adresserar de dokumentära blockeringar som definierar fotografiets ramverk och möjligheter.

De huvudsakliga konstnärliga resultaten av Hamiltons praktikbaserade forskning – som utfördes i nanoteknologilaboratorier – är filmen Zero Point Energy (2016), som var en del av utställningen The New Human på Moderna Museet i Stockholm och Malmö, samt de två bild-/text-/installationsbaserade konstverken The Science Question in Feminism (2018) och A World Made by Science (2018) som gjordes för Riga Biennal Of Contemporary Arts 2018.

Som curator utställningen Dear Truth: Documentary Strategies in Contemporary Photography på Hasselblad Center undersökte Hamilton hur konstnärer närmar sig komplexa sociala och politiska realiteter i en tid av post-sanning. Fotografi betraktades i utställningen som ett experimentellt, inkluderande och utvidgat medium. Utställningen presenterade konstnärer vars verk insisterar på vikten av att se, söka kunskap om och reagera på samhällsfrågor som som är karakteristiska för vår tid. Sanning och en "situated objectivty" undersöks i avhandlingen som radikala verktyg i konstnärens tillvägagångssätt då hen närmar sig angelägna frågor.

2023 var hon tillsammans med Alexandra A. Ellis curator för utställningen Super Sight: Att se världen genom tekniken. Genom att göra nedslag vid olika tidpunkter i historien – från 1950-talets dokumentärfotografiska bilder av magnetiska fält och ljudvågor, till dagens artificiella intelligens – riktade utställningen uppmärksamhet mot hur teknologisk utveckling möjliggör olika sätt att närma sig verkligheten.

Hamiltons konstnärliga arbeten har bland annat visats på Moderna Museet, Sverige, Riga International Biennial of Art (RIBOCA), Fotohof i Salzburg, Österrike, Art Initiative, Handelshögskolan i Stockholm och Chalmers tekniska högskola.

Utställningar och konstnärliga arbeten:

Super Sight: Att se världen genom tekniken på Västerbottens museum. (2023–2024)

To download the dissertation The Objectivity Laboratory: Propositions on Documentary Photography and access the artworks and curatorial work that the research contains, click here. (2022)

Dear Truth: Documentary Strategies in Contemporary Photography at the Hasselblad Foundation website. (2021)

Information about the work presented at the Riga Biennal Of Contemporary Art can be found here. (2018)

The film Zero Point Energy is available here. (2016)

Image credit: Cecilia Sandblom, Hasselblad Foundation.