Länkstig

Karolina Catoni

Chef, biträdande

International
Centre
Besöksadress
Rosenlundsgatan 4
41120 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Om Karolina Catoni

Karolina Catoni är internationell handläggare och biträdande enhetschef vid International Centre. Samordnar universitetets närvaro i flera internationella universitetsgemensamma nätverk och projekt såsom Scholars at Risk och Inspireurope. Är sekreterare i internationaliseringsrådet som leds av rektor. Koordinerar den svenska sektionen av Scholars at Risk, SAR-Sverige.