Länkstig

Karolina Catoni

Enhetschef Gf

International
Centre
Besöksadress
Rosenlundsgatan 4
41120 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Chef, biträdande

International
Centre
Besöksadress
Rosenlundsgatan 4
41120 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Om Karolina Catoni

Karolina Catoni är tillförordnad enhetschef vid International Centre. Koordinerar den svenska sektionen av Scholars at Risk, SAR-Sverige.