Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Jovan Pankovski

Exp vakt/vaktmäst

Verksamhetsstödet för matematiska
vetenskaper
Telefon
Besöksadress
Chalmers Tvärgata 3
41296 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Om Jovan Pankovski

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter: - Ansvarig för den fysiska arbetsmiljön på institutionen, brandskyddansvarig, systematiskt brandskyddsarbete-SBA, rondering, incidentrapportering, ombyggnad och kontakter med hyresvärd och lokalvård - Inpasseringssystem, larm och säkerhet - Inköp kontorsmaterial, möbler, toner, teknisk utrustning och kontakter med kaffeleverantör - Rumsfördelning, skyltning och telekontaktperson - Klassiska vaktmästararbetsuppgifter som postservice, lampbyte, kopiering/tryckning, felanmälan, felavhjälpande underhållsarbete på teknisk utrustning, omflyttning, ommöblering, påfyllning av papper i skrivarrum

Se även http://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/jovan.aspx