Länkstig

Jakob Lundgren

Forskare

Avdelningen för lingvistik och vetenskapsteori
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J548
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Jakob Lundgren

Bakgrund

Doktorsexamen i Vetenskapsteori (Göteborgs Universitet 2023)

Magistersexamen i Teoretisk Filosofi (Göteborgs Universitet 2018)

Magistersexamen i Vetenskapsteori (Göteborgs Universitet 2017)

Kandidatexamen i Liberal Arts (Göteborgs Universitet 2015)

Forskning

Mina forskningsintressen är kunskapsproduktion som sker i gränsområden mellan discipliner och sektorer samt relationen mellan vetenskaplig forskning och det övriga samhället. Min doktorsavhandling behandlar förutsättningarna för gemensamma bedömningar av vetenskaplig kvalitet i transdisciplinära samarbeten.

Jag är för närvarande involverad i ett projekt som studerar olika kunskapsanspråk kring den psykoaktiva substansen Ibogain som alternativt läkemedel.