Länkstig

Ingela Dahllöf

Prodekan

Naturvetenskapliga
fakultetsstyrelsen
Besöksadress
Guldhedsgatan 5a
41320 Göteborg
Postadress
Box 460
40530 Göteborg

Professor

Institutionen för biologi och
miljövetenskap
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Rumsnummer
4283
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Ingela Dahllöf

Mina största forskningsintressen ligger inom marin ekotoxikologi och mikrobiologi. Mest studerar jag olika samhällen av organismer för att förstå hur kemikalier, men också andra yttre faktorer, påverkar dem både deras funktion och struktur på kort och lång sikt.