Länkstig

Hans-Martin Heyn

Postdoktor

Testing, Requirements, Innovation and People
(TRIP)
Besöksadress
Hörselgången 5
41756 Göteborg

Om Hans-Martin Heyn

Forskningsintressen: System arkitektur för fördelade system; sensor nätverk; fel diagnostik och funktionssäkerhet; systemkrav utveckling för AI; Bayesiansk statistik och beslutsfattning.