Länkstig

Ann-Charlotte Lindgren

Programansvarig

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
B1 136
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Ann-Charlotte Lindgren

Undervisningsintressen: Som universitetsadjunkt undervisar jag i förskollärarutbildningen, i specialpedagogiska programmet samt handleder och föreläser inom fortbildningsuppdrag för verksamma lärare i förskola och skola. Mitt huvudsakliga undervisningsinnehåll handlar om barns tidiga matematiklärande, specialpedagogik i förskolan och om systematiskt kvalitetsarbete och dokumentation i förskolan.

Ann-Charlotte är filosofie licentiand

Mitt forskningsintresse riktar sig mot systematiskt kvalitetsarbete och dokumentation i förskolan och hur förskolan som ett led i det svenska utbildningssystemet kan skapa förutsättningar för alla barn att utvecklas och lära. Stora förändringar har skett inom den svenska förskolan de senaste 10 åren där ett ökat fokus på lärande tydligt syns i styrdokumenten. Jag har undersökt vilka konsekvenser det får för hur förskolan utformas och hur arbetslag tar sig an uppdraget att dokumentera de yngsta barnens lärande.