Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ann-Charlotte Lindgren

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
B1 136
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Ann-Charlotte Lindgren

Undervisningsintressen: Som universitetsadjunkt undervisar jag i förskollärarutbildningen, i specialpedagogiska programmet samt handleder och föreläser inom fortbildningsuppdrag för verksamma lärare i förskola och skola. Mitt huvudsakliga undervisningsinnehåll handlar om barns tidiga matematiklärande och om systematiskt kvalitetsarbete och dokumentation i förskolan.

Ann-Charlotte är även doktorand inom forskarskolan ForFa - forskarskola för kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande:

Mitt forskningsintresse riktar sig mot systematiskt kvalitetsarbete och dokumentation i förskolan och hur förskolan som ett led i det svenska utbildningssystemet kan skapa förutsättningar för alla barn att utvecklas och lära. Stora förändringar har skett inom den svenska förskolan de senaste 5-10 åren där ett ökat fokus på lärande tydligt syns på formuleringsarenan men hur ser det ut på realiseringsarenan? Jag vill i min forskning undersöka vilka konsekvenser det får för hur förskolan utformas utifrån ett tydligare lärandeuppdrag och ett större fokus på att synliggöra det enskilda barnets förändrade kunnande. Hur resonerar arbetslag om sitt ”dubbla uppdrag”; att det är verksamheten som ska utvärderas samtidigt som de också ska följa, dokumentera och analysera det enskilda barnets lärande?