Länkstig

Friederike Schöne

Utbildningshandläggare

Samhällsvetenskapliga
fakultetskansliet
Besöksadress
Konstepidemins väg 2a
41314 Göteborg
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Friederike Schöne

  • Sakkunnig i internationaliseringsfrågor gentemot fakultetsledningen
  • Medverkar i universitetsgemensamma nätverk och projekt för internationalisering
  • Ordförande och sekreterare i fakultetens internationaliseringskommitté
  • Handläggare för fakultetsgemensamma utbytesavtal
  • Samordnare för det fakultetsgemensamma kursutbudet för inresande utbytesstudenter