Länkstig

Fredrik Tilhon-Lindén

Doktorand

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning samhällsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Fredrik Tilhon-Lindén

Doktorand i ämnesdidaktik på forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL). Hemmahörande på avdelningen Ämnesdidaktik med inriktning Samhällsorienterande ämnen vid institutionen IDPP.

Jag har en bakgrund som lärare i samhällsorienterande ämnen i grundskolans senare år. Min forskning handlar om läroplanen som verktyg för att förmedla demokratiskt överenskomna idéer om verklighet och kunskap.

Med hjälp av den analytiska filosofin i allmänhet, och John Searles samhällsfilosofi i synnerhet, undersöker jag vilka ontologiska och epistemologiska positioner grundskolans kursplaner i SO-ämnen vilar på. Har lärarna i uppgift att lära ut objektiva kunskaper, och i så fall vilka, eller är det som det heter “anything goes”? I tider av nästintill ändlös konflikt om vad som är sant och falskt finner jag dessa frågor mycket tankeväckande.