Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mägi Erik

Om Mägi Erik

Om Erik Mägi

Erik Mägi är doktorand i civilrätt. Jag forskar om rättsligt föräldraskap ur normkritiskt perspektiv. Jag har tidigare varit praktiserande jurist inom arbetsrätt och diskrimineringsrätt, huvudsakligen inom det idéburna civilsamhället. Jag har även under flera år varit aktiv i samhällsdebatten i frågor om juridik, makt och normer.

Jag är tillsammans med Lina-lea Zimmerman författare till en lärobok i familjerätt, Stjärnfamiljejuridik (Gleerups 2015). Författarna tilldelades våren 2016 Jörn Svensson-priset för deras arbete med HBTQ-personers rättigheter. Se artikel om boken Stjärnfamiljejuridik och Erik Mägis forskning i Handelshögskolans magasin 2017.

Pågående forskning

Erik Mägis forskning berör vilka som fastställs som rättsliga föräldrar i olika familjescenarier, hur lagstiftningen upprätthåller föreställningar och maktordningar om föräldraskap och familj samt alternativ för rättslig design.

Lagstiftningen om föräldraskap har de senaste decennierna inkluderat fler samhällsgrupper och sätt att bli förälder på. Samtidigt har den valda lagstiftningstekniken behållit de traditionella huvudreglerna oförändrade och genomfört reformerna genom tillägg. Min forskning visar att denna lagstiftningsteknik upprätthåller skillnader mellan olika föräldraskap. Lagstiftningens utgångspunkt är att föräldraskap uppkommer genom att en kvinna föder barn och är gift med en man, vilket i sin tur utgår ifrån att barnet tillkommit genom samlag inom äktenskap. Idag utgör detta föräldrascenario mindre än 1/3 av de barn som föds. Övriga föräldraskap omfattas av mer komplicerade undantagsregler som behöver förhåller sig till huvudreglerna. Det gäller bland annat barn med ogifta föräldrar, samkönade föräldrar, adoptivföräldrar, transpersoner samt föräldrar som genomgått assisterad befruktning. Vissa föräldraskap är även exkluderade från lagstiftningen, framförallt barn med fler än två föräldrar som till exempel bonusföräldrar/styvföräldrar. Konsekvensen av detta står i strid med lagstiftarens egen uppfattning om barnets bästa.

Min forskning kan visa hur lagstiftningen bidrar till att upprätthålla sociala normer och maktordningar kopplade till såväl kön (genus, sexualitet och könsidentitet) och relationer (parförhållanden, kärnfamilj, civilstånd och monogami), som till kropp (befruktning, genetik, biologi och funktionsförmåga) och ålder.

Avhandlingsprojektet har arbetsnamnet Förälder i lagens namn – fastställelse av föräldraskap, normkritik och intersektionalitet, barns rättigheter och rättslig design. Huvudhandledare: Sari Kouvo. Biträdande handledare: Torbjörn Odlöw. Finansiellt stöd från Stiftelsen Fru Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond.

Undervisning

Erik Mägi undervisar på juristprogrammet i familjerätt, arbetsrätt och diskrimineringsrätt. Jag undervisar även på programmet fördjupningskurser i praktisk humanjuridik och normkritiska perspektiv på rätten.

Jag har också på uppdrag av Juridiska institutionen genomfört en normkritisk granskning av övningsexempel på juristprogrammet i Göteborg. Se artikel på Handelshögskolans hemsida.

Jag har även undervisat på socionomprogrammet och arbetsvetarprogrammet i Göteborg samt på juristprogrammet på Stockholms universitet.

Utanför akademin undervisar jag även i folkdans och kontaktimprovisation/Contakids. Etablerade konceptet queerpolska.

Samverkan

Erik Mägi medverkar i stor utsträckning i att kommunicera sin forskning med det omgivande samhället. Jag har återkommande föreläst på Familjerättsdagarna, på bibliotek, för Feministiska Juriststudenter samt på Pride-festivaler i olika delar av landet. Jag har även föreläst för bland annat Justitiedepartementet, Domstolsakademin, Diskrimineringsombudsmannen (DO), RFSL, Svensk Förening för Transexuell hälsa och Vetenskapsfestivalen i Göteborg.

Se inspelad föreläsning från Handelshögskolans kunskapslunch 2019: Varför har barn i hbtq-familjer krångligare lagar?

Se debattartikel på DN Debatt 2018: ”Nya förslaget om regler för adoptioner redan omodernt”.

Jag medverkar i bland annat följande forskarnätverk: Swedish Network for Family and Kinship Studies, Family Law, Practices and Policies (FaMLAPP) och Forskarnätverket för hållbar utveckling.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Familjerätt
  • Normkritik
  • Rättslig design
  • Föräldraskap
  • Intersektionalitet

Undervisningsområden

  • Familjerätt
  • Arbetsrätt
  • Diskrimineringsrätt
  • Praktisk humanjuridik (rättspraktik)

Utvalda publikationer

Stjärnfamiljejuridik: Svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv
Mägi, Erik, Zimmerman, Lina-lea

Nya förslaget om regler för adoptioner redan omodernt
Mägi, Erik
DN Debatt, 2018

Normkritisk granskning av övningsexempel på juristutbildningen i Göteborg
Mägi, Erik
Juridiska institutionens skriftserie \, 2018

When increased legal inclusion reinforces normativity - Establishing Parenthood in Swedish Law
Mägi, Erik
CLOSE RELATIONS: A MULTI- AND INTERDISCIPLINARY CONFERENCE ON CRITICAL FAMILY AND KINSHIP STUDIES, 2018

The Family Matrix
Mägi, Erik
Swedish Network for Family and Kinship Studies, Annual network meeting, Umeå University, 2019