Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Juridik för stjärnfamiljer

Publicerad

Erik Mägi
Erik Mägi

Svensk familjelagstiftning utgår från ett konservativt familjeideal där äktenskapet mellan man och kvinna utgör norm. Effekten blir att familjejuridiken ofta är onödigt svår för alla som lever i andra former av familjebildningar. Den nya boken Stjärnfamiljejuridik hjälper till att reda ut begreppen.

Begreppet stjärnfamilj lanserades som en inkluderande benämning för alla typer av familjekonstellationer. Boken ”Stjärnfamiljejuridik: svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv” används redan som kurslitteratur för juridikstudenter och även ute i yrkeslivet. Förra året fick Erik Mägi och författarkollegan Lina-Lea Zimmerman pris för sin bok.

– Det fanns ingen samlad kunskapskälla för vad som egentligen gäller för olika familjer, exempelvis föräldraskap för transpersoner, säger Erik Mägi.

Vem är egentligen förälder?
Idag forskar Erik Mägi vidare på temat. I sitt avhandlingsprojekt undersöker han vem som anses vara förälder enligt lagen, och sambandet mellan lagstiftningen och våra samhällsnormer.

Erik Mägi förtydligar:
– Familjer som följer normen får en enkel lagstiftning och förutsägbara regler. Men ju mer man bryter mot samhällsnormerna, desto mer komplicerad blir lagstiftningen.

När majoriteten är ett undantag
En huvudregel i föräldrabalken säger: om modern är gift med en man så anses han vara barnets far. Men idag gäller det bara ungefär en tredjedel av de barn som föds i Sverige. Hjälper lagstiftningen till att upprätthålla normer som inte längre är självklara i samhället? Erik Mägi menar att det finns tydliga samband. Och att lagstiftningen ibland kan undgå granskning för att den är så komplicerad. Men en förändring kan vara inom räckhåll.

– Det är många som tycker lagstiftningen är otidsenlig, så det här ska vi väl fixa. Det är bara en tidsfråga, säger Erik Mägi.


Om Erik Mägi

Erik Mägi är doktorand i civilrätt och undervisar i familjerätt, arbetsrätt, diskrimineringsrätt och praktisk humanjuridik. Dessutom håller han på med en granskning av Juristprogrammet utifrån ett normkritiskt perspektiv, rapport planerad under våren 2017.

Detta är en artikel från Handelshögskolans Magasin 2017.