Länkstig

Emma Gyllerfelt

Universitetslektor

Enheten för pedagogik: Bild och
slöjd
Besöksadress
Kristinelundsgatan 6-8
Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Emma Gyllerfelt

Emma Gyllerfelt disputerade inom ämnet estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap, den 9 juni 2023. Titeln på avhandlingen är ”Slöjdundervisning med nyanlända elever – Om multimodal interaktion och kommunikation i slöjdklassrum”.

Gyllerfelt är verksam vid Högskolan för konst och design (HDK-Valand) med undervisning främst vid slöjdlärarutbildningen.

Kortare populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen finns att läsa hos Skolporten:

https://www.skolporten.se/forskning/intervju/manga-uttryckssatt-i-slojd…