Länkstig

Elisabeth Hjorth

Professor

Enheten för film, fotografi och litterär
gestaltning
Telefon
Besöksadress
Storgatan 43
Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Elisabeth Hjorth

Elisabeth Hjorth är författare, kritiker, doktor i etik och professor i litterär gestaltning. Hon är programansvarig för masterprogrammet i litterär gestaltning och ledamot i utskottet för etiska frågor på Göteborgs universitet.

Forskningsintressen: neurodiversitet, poetik, feminism, moderskap, språk/makt, romanen som porös genre, postkolonial teori, essän som form och (själv)framställning.