Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Carin Gadd

Universitetsbibliotekarie

Team Kundservice, Humanistiska
biblioteken
Besöksadress
Renströmsgatan 4
41255 Göteborg
Postadress
Box 222
40530 Göteborg

Om Carin Gadd

Jag tjänstgör som universitetsbibliotekarie på Ekonomiska biblioteket. Biblioteket ansvarar för litteraturförsörjningen inom företagsekonomi, nationalekonomi, kulturgeografi, ekonomisk historia, juridik och statistik.  Till enheten hör även Pedagogiska och Samhällsvetenskapliga biblioteken. Jag tillhör team kundservice. Teamets uppgift är att förbättra, utvärdera och utveckla verksamheten så att våra studenter, forskare och övriga besökare upplever att de får den service de önskar.