Länkstig

Carina Agnesdotter

Om Carina Agnesdotter

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Lärare och forskare i litteraturvetenskap. Jag undervisar på fristående kurser i litteraturvetenskap, på ämneslärarprogrammets kurser i svenska och på förskollärarprogrammet.

Forskning

Jag disputerade 2014 på avhandlingen Dikt i rörelse. Ingrid Sjöstrand och poesins retorik i kvinnornas fredsrörelse 1979–1982.

Avhandlingen finns publicerad on-line på Litteraturbanken.se

I ett pågående forskningsprojekt studerar jag bruket av Ingrid Sjöstrands dikt ”Elda under din vrede” från 80-talets fredsrörelse fram till #MeToo. Diktens och frasens användning i sinsemellan olika sammanhang väcker frågor om hur de retoriska situationerna påverkar tolkningen av dikter och hur minnen från sociala rörelser lever vidare och transformeras i nya rörelser. Jag intresserar mig också för vilken roll känslor spelar för tolkningen av dikten och vilken funktion den fyller för de människor som nu väljer att sprida den via exempelvis tatueringar, broderier, konstverk och nyskrivna sångtexter.

Jag forskar även om moderna sångtexters retoriska funktioner.

Forskningsintressen

  • Poesi, särskilt poesins funktioner för läsare och i samhället
  • Sångtexter
  • Poesididaktik
  • Litteratur och retorik

Övrigt

2015–2018 arbetade jag som studierektor för lärarutbildningen i svenska.

2019–2022 var jag viceprefekt för lärarutbildning vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion.

Jag har tidigare varit studievägledare i litteraturvetenskap (2001–2014) och webbredaktör vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (2009–2014). Jag är också legitimerad sjuksköterska.