Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Carina Agnesdotter

Viceprefekt

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Carina Agnesdotter

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Lärare och forskare i litteraturvetenskap. Jag undervisar huvudsakligen på ämneslärarprogrammet och förskollärarprogrammet.

Viceprefekt för lärarutbildning.

Forskning

Jag disputerade i februari 2014 på avhandlingen Dikt i rörelse. Ingrid Sjöstrand och poesins retorik i kvinnornas fredsrörelse 1979–1982.

Läs pressmeddelandet om avhandlingen

Forskningsintressen

  • Poesi, särskilt poesins retoriska funktioner
  • Poesididaktik
  • Retorik

Pågående forskningsprojekt

Våld i sångtexter som metafor och retorik

En studie om sångtexter med våldsinslag, som under senare år väckt debatt och föranlett anmälningar till Granskningsnämnden för radio och TV då de spelats i radio. I studien analyseras såväl texterna i sig, som receptionen av dem med utgångspunkt i anmälningarna och debatten. Syftet är att klargöra vad gestaltningen eller bilderna av våld fyller för funktion i texterna, vad det är som läsarna/lyssnarna tar fasta på och varför texterna provocerar så pass att de ger upphov till mediedebatter och vissa lyssnare vill förhindra att sångerna alls spelas på radio.

Denna studie är tänkt att ingå i ett mer omfattande projekt om retoriska läsarter och de sätt på vilka litteratur anses gripa in i våra liv och påverka samhället. Den utgör därmed även en fortsättning på avhandlingsprojektet om poesins funktioner i de sociala rörelserna.

Övrigt

2015–2018 arbetade jag som studierektor för lärarutbildningen i svenska.

Jag har tidigare varit studievägledare i litteraturvetenskap (2001–2014) och webbredaktör vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (2009–2014). Jag är också legitimerad sjuksköterska.