Länkstig

Bo Berndtsson

Professor emeritus

Institutionen för matematiska
vetenskaper
Telefon
Fax
031-16 19 73
Besöksadress
Chalmers Tvärgata 3
41296 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Om Bo Berndtsson

Jag forskar i flerdimensionell komplex analys och komplex geometri. Se även http://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/bob.aspx