Länkstig

Institutionen för matematiska vetenskaper

Vid Naturvetenskapliga fakulteten

Kontaktinformation

Telefon
Fax
031-16 19 73
Besöksadress
Chalmers Tvärgata 3
41296 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg
Leveransadress
Chalmers Tvärgata 3
41261 Göteborg


Om Institutionen för matematiska vetenskaper

Mer information hittar du på vår webb: https://www.gu.se/matematiska-vetenskaper

De matematiska vetenskaperna utforskar tankens grundläggande begrepp och lagar. De är oumbärliga för modern naturvetenskap och teknik. Även i andra vetenskaper spelar matematisk och statistisk metodik en alltmer framträdande roll. Matematik är också en vetenskap i sig själv och grundforskning i matematik är en förutsättning för dess många tillämpningar. Institutionen för matematiska vetenskaper verkar inom både Chalmers och Göteborgs universitet och erbjuder högkvalitativ forskning och utbildning i de matematiska ämnena.