Länkstig

Bart Klem

Om Bart Klem

Please see the English-language version of this page for most up-to-date information.

Om Bart Klem

Min forskning inriktar sig mot skärningspunkten mellan utveckling och våldsamma konflikter. Mer specifikt intresserar jag mig för politisk ordning, offentlig auktoritet och ‘de facto’ suveränitet under och efter inbördeskrig. I min forskning har Sri Lanka varit mitt huvudfokus.

Innan jag började jobba på GU, arbetade jag på Melbourne University (Australien) och Universität Zürich (Schweiz).

Forskningsområden - Inbördeskrig och övergångstiden efter krig. - Rebellrörelser och ‘de facto’ suveränitet. - Gränser och frontiers. - Medling i konflikter och fredsinterventioner. - Utvecklingsprocesser och internationellt bistånd.

Pågående forskning

Just nu befinner jag mig i avslutningsfasen i mitt forskningsprojekt som behandlar Sri Lankas provinsregerings roll i den fredsbyggande processen. Detta projektet finansieras av Australian Research Council och huvudresultatet kommer presenteras i min bok med arbetstitel “Sovereignty, nationalism and make-believe: Tamil insurgency and post-war transition in Sri Lanka”.

Dessutom är jag involverad i ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs Universitet, Universiteit Utrecht och Melbourne University angående juridisk identitet i rebellrörelser och icke-erkända stater.

Undervisning

Jag handleder doktorander och mastersstudenter. Mina huvudsakliga undervisningsämnen är konfliktanalys; rebellrörelser; suveränitet; fredsbyggande; bistånd och konflikter; nationalism; Sri Lanka.