Länkstig

Anna Blennow

Universitetslektor

Institutionen för språk och litteraturer
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
D439
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Anna Blennow

Jag är anställd som lektor och forskare i latin vid institutionen för språk och litteraturer sedan 2014, och är också verksam som kulturskribent och essäist. Jag undervisar på grund- och avancerad nivå inom ämnet latin, och även på andra kurser inom och utom fakulteten. 2011 utvecklade jag kursen Latinsk epigrafik (LAT202, 7,5 hp), den första i sitt slag inom svensk högskoleutbildning, som sedan dess ges vartannat år i samverkan mellan Svenska Institutet i Rom och Göteborgs universitet.

2020–2025 är jag anställd på 50% inom forskningsprogrammet Modes of Modification, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Här studerar jag latinets ankomst till Norden under tidig medeltid, framför allt utifrån den latinska epigrafik som finns bevarad från perioden. Tillsammans med runologen Alessandro Palumbo vid Oslo universitet undersöker jag också de inskrifter som använder sig av både runor och latinska bokstäver, och den tvåspråkiga epigrafiska skriftkultur som vi kunnat påvisa under tidig medeltid i trakten av Falköping i Västergötland. Projektets hemsida finns här: https://www.hf.uio.no/iln/english/research/projects/modes-of-modification/index.html

Tidigare forskningsprojekt

Jag disputerade vid Göteborgs universitet år 2006 på en avhandling om medeltida latinsk epigrafik i Rom. 2008–2013 hade jag en tjänst som forskarassistent vid GU. Inom detta projekt arbetade jag med en vetenskaplig utgåva av Sveriges medeltida latinska inskrifter från 1100-talet fram till ungefär år 1250. Projektet publicerades i Historiska Museets skriftserie 2016.

Under den här perioden ledde jag också det internationella nätverket INSCRIPTA för forskning om latinska inskrifter (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond).

2013–2016 ledde jag tillsammans med litteraturvetaren Stefano Fogelberg Rota ett tvärvetenskapligt, internationellt samarbetsprojekt om guidebokens historia med fokus på staden Rom, Topos och Topografi – staden Rom och guidebokens födelse. Projektet var baserat vid Svenska Institutet i Rom, och syftade till att undersöka guidebokens uppkomst och utveckling och att identifiera hur guideboksgenrens funktioner och särdrag har utvecklats över tid och präglat dagens moderna guideböcker. Projektet publicerades i boken Rome and the Guidebook Tradition, som kom ut på De Gruyter förlag 2019. Vi anordnade också en guideboksutställning på Carolinabiblioteket i Uppsala. Både forskningspublikationen och katalogen till guideboksutställningen är fritt nedladdningsbara i digital form (se under Publikationer). I samband med projektet gav jag också ut den populärvetenskapliga Guide till det medeltida Rom på Appell förlag 2020.

Jag har också ägnat mig åt ett disciplinhistoriskt projekt om Göteborgs förste professor i latin, Vilhelm Lundström, och den studieresa till Rom som han ledde år 1909, vilken så småningom fick till följd att Svenska Institutet i Rom grundades på 1920-talet. I ett projekt finansierat av Anna Ahrenbergs stiftelse forskade jag om Göteborgsmecenaten Anna Ahrenberg och hennes roll för kulturellt och akademiskt utbyte mellan Göteborg och Rom under första hälften av 1900-talet, aktiviteter där Ahrenberg tillsammans med Vilhelm Lundström var drivande under många år.