Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anna Blennow

Universitetslektor

Institutionen för språk och
litteraturer
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
D439
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Anna Blennow

Bakgrund

Jag disputerade vid Göteborgs universitet år 2006 på en avhandling om medeltida latinsk epigrafik i Rom. 2008–2013 hade jag en tjänst som forskarassistent vid institutionen, och sedan 2014 är jag anställd som universitetslektor i latin. Jag är också verksam som kulturskribent och essäist bland annat för Sydsvenska Dagbladet och Obs i P1.

Forskning

Inom mitt projekt som forskarassistent i latin arbetade jag med en vetenskaplig utgåva av Sveriges medeltida latinska inskrifter från 1100-talet fram till ungefär år 1250. Det är de äldsta texterna på det latinska alfabetet i Sverige som vi har bevarade i original, och de finns ofta kvar på sin ursprungliga plats i kyrkor på exempelvis dopfuntar och gravstenar; en del är också numera flyttade till museer. Västergötland och Skåne är de landskap där flest inskrifter av det här slaget finns bevarade, vilket tyder på en väl utvecklad latinsk skriftkultur i dessa områden i början av medeltiden. Det finns också flera förekomster av inskrifter där både runor och latinskt alfabet förekommer, och detta visar att de bägge skriftsystemen under en tid fungerade parallellt. Projektet publicerades i Historiska Museets skriftserie 2016.

Under den här perioden ledde jag också det internationella nätverket INSCRIPTA för forskning om latinska inskrifter (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond).

2013–2016 ledde jag tillsammans med litteraturvetaren Stefano Fogelberg Rota ett tvärvetenskapligt, internationellt samarbetsprojekt om guidebokens historia med fokus på staden Rom, Topos och Topografi – staden Rom och guidebokens födelse. Projektet var baserat vid Svenska Institutet i Rom, och syftade till att undersöka guidebokens uppkomst och utveckling och att identifiera hur guideboksgenrens funktioner och särdrag har utvecklats över tid och präglat dagens moderna guideböcker. Projektets resultat publicerades i boken Rome and the Guidebook Tradition, som kom ut på De Gruyter förlag 2019. Vi anordnade också en guideboksutställning på Carolinabiblioteket i Uppsala. Både forskningspublikationen och katalogen till guideboksutställningen är fritt nedladdningsbara i digital form (se under Publikationer).

Från och med 2020 är jag anställd på 50% inom RJ-programmet Modes of Modification, baserat vid Oslo universitet. Där studerar jag latinets ankomst till Norden under tidig medeltid, framför allt utifrån den latinska epigrafik som finns bevarad från perioden. Tillsammans med runologen Alessandro Palumbo vid Oslo universitet undersöker jag också de inskrifter som använder sig av både runor och latinska bokstäver, och den tvåspråkiga epigrafiska skriftkultur som vi kunnat påvisa under tidig medeltid i trakten av Falköping i Västergötland. Projektets hemsida hittas här: https://www.hf.uio.no/iln/english/research/projects/modes-of-modificati…

Jag har också ägnat mig åt ett disciplinhistoriskt projekt om Göteborgs förste professor i latin, Vilhelm Lundström, och den studieresa till Rom som han ledde år 1909, vilken så småningom fick till följd att Svenska Institutet i Rom grundades på 1920-talet. År 2019 kunde jag tillsammans med föreningen Svenska Rominstitutets Vänner genomföra en resa till Rom i Lundströms fotspår, med tåg via Regensburg och Innsbruck där Lundström och hans studenter stannade till på vägen och studerade såväl lämningar från romarriket som spåren av svenska Romresenärer genom tiderna.

Undervisning

Jag undervisar på alla nivåer inom ämnet latin, och även inom andra kurser inom och utom fakulteten. Jag har också utvecklat kursen i Latinsk epigrafik (LAT202, 7,5 hp), som ges vartannat år vid Svenska Institutet i Rom i samarbete med Göteborgs universitet.