Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anna-Lena Fredriksson

Universitetslektor

Institutionen för språk och
litteraturer
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
D454
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Anna-Lena Fredriksson

Bakgrund Jag har lärarutbildning i engelska och franska, och har undervisat på universitetsnivå i varierande omfattning sedan 2001. Jag disputerade vid Göteborgs universitet i ämnet engelska i juni 2016 med avhandlingen A corpus-based contrastive study of the passive and related constructions in English and Swedish. Studien använder autentiskt material från the English-Swedish Parallel Corpus för kvantitativ och kvalitativ analys av passivkonstruktionen och dess översättningskorrespondenser.

Undervisning Jag är lektor i engelska med språkvetenskaplig inriktning sedan 2017, och undervisar på fristående kurser samt inom Översättar-programmet, Ämneslärarprogrammet och Ekonomprogrammet med språkinriktning. Jag handleder uppsatser på kandidatnivå och avancerad nivå. Mina främsta undervisningsområden är engelsk grammatik och skriftlig språkfärdighet, fonetik och uttal, och akademiskt skrivande, men även översättning och korpus-lingvistiska metoder. Inom ramen för min tjänst koordinerar och undervisar jag även inslag i ämnesintegrerad teknisk och vetenskaplig kommunikation i programmet Systemvetenskap: IT, människa och organisation vid institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet.

Tidigare arbetade jag vid Avdelningen för fackspråk och kommunikation vid Chalmers tekniska högskola där jag undervisade i teknisk och vetenskaplig kommunikation  (engelska och svenska) inom ingenjörsprogram. Jag har även undervisat i engelska vid Högskolan i Skövde och vid dåvarande engelska institutionen vid Göteborgs universitet.

Forskning Mina främsta forskningsintressen ligger inom områdena kontrastiv lingvistik och översättningsstudier. Jag intresserar mig särskilt för olika aspekter av transitivitet och textuella (tema-rema) strukturer i översättning till och från engelska och svenska. Ofta använder jag en systemisk-funktionell teoretisk grund, och jag har ett stort intresse för korpuslingvistik och korpusbaserade metoder för forskning och undervisning. Jag forskar även inom akademiskt skrivande, där jag tillsammans med kolleger vid Chalmers tekniska högskola undersöker förstaårsstudenters skrivstrategier.  

Senaste konferenspresentationer

Fredriksson, A-L. ‘The passive and related constructions in an English-Swedish contrastive perspective – what does the parallel corpus show?’ Paper presentation at STAS2018: The shaping of transitivity and argument structure: theoretical and empirical perspectives, Pavia (Italy), 25-27 October 2018.

Fredriksson, A-L., B. Bergman, K. Strong Hansen & J. Lindman. ‘Genre recognition and production: a comparative study of L1 and ESOL speakers. Presentation vid NFEAP 2018 (Norwegian Forum for English for Academic Purposes 2018, Oslo 6–8 June 2018.

Fredriksson, A-L. ‘Om deltagares och processers roller i samspelet mellan informations-flöden och grammatiska strukturer. En kontrastiv analys av passivkonstruktionen och besläktade konstruktioner’. Paper presented at Trettonde nordiska konferensen om systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik (NSFL 13). University of Gothenburg, 12-13 October 2017.

 

Populärvetenskapliga presentationer

Axelsson, Karin & Anna-Lena Fredriksson. 2018. 'Oväntade översättningar'. Del av temat Translation slam vid Vetenskapsfestivalen.

Anna-Lena Fredriksson. 2018. 'He’d been bumped and buffeted – Han hade fått sina törnar. Om passiv form och alternativa konstruktioner i engelska och svenska'. Presentation vid Grammatikfestivalen.