Länkstig

Anders Muszta

Statistiker

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Box 469
40530 Göteborg

Om Anders Muszta

I sin nuvarande anställning som gästlärare arbetar Anders Muszta med undervisning på grundutbildningsnivå och masternivå.

Tidigare har han arbetat som universitetslektor i statistik vid Umeå universitet och som universitetslektor i matematisk statistik vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, där han ägnade sig åt undervisning på grundutbildnings- och forskarutbildningsnivå samt var ansvarig för den statistiska konsultationsverksamheten. Som forskare har han deltagit i flera tvärvetenskapliga projekt inom skogsvetenskaperna och hans egna forskningsintressen ligger inom teori för- och tillämpningar av stokastiska differentialekvationer.

Se även http://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/muszta.aspx