Länkstig

Malin Bång

Universitetslektor

Enheten för
musik
Besöksadress
Eklandagatan 86
41259 Göteborg
Postadress
Box 210
Göteborg

Om Malin Bång

Malin Bång

Malin Bångs musik utforskar specifika koncept med en utgångspunkt i fysikalitet, fokus, rörelse och energi. Hon definierar sitt musikaliska material med utgångspunkt från dess friktionspotential, och skapar ett spektrum av kontrastrika aktioner och texturer som rör sig från det intimt sköra till det råa och obstinata. Hon använder ofta ljudande objekt för att utöka den instrumentala klangvärlden och för att antyda att det inte finns någon begränsning i vad som kan skapa ett konstnärligt värde.

Malin Bång är baserad i Göteborg och är en av grundarna till ensemblen Curious Chamber Players, för vilken hon även är huskompositör. Hennes musik inkluderar verk för instrumentala ensembler, orkester, elektronisk musik baserad på fältinspelningar, musikdramatik och instrumentala performance-stycken. De senaste åren har hon specifikt utforskat hur både instrument och akustiska objekt kan förstärkas med små, nära mikrofoner, i samarbete med medlemmarna i Curious Chamber Players.

Musiken framförs över hela världen och några av Malin Bångs aktuella samarbeten involverar ett nytt musikdramatiskt verk i samarbete med Nationaltheater Mannheim och Münchener Biennale, och inside piano-konserten Mareld för WDR Orchester och pianisten Rei Nakamura vid Wittener Tage. Porträttkonserten how long is now på festivalen Ultraschall 2014 framfördes av CCP och hon har samarbetat med SWR Orchester och Ensemble Nikel vid Donaueschinger Musiktage, Klangforum Wien på Impuls-festivalen, Ensemble Recherche vid Wittener Tage für Neue Musik, Nadar Ensemble och Ensemble Modern på Darmstädter Ferienkurse, Oslo-Filharmomonien på Ultima, och med Faint Noise och CCP på Huddersfield Festival. Under 2010 erhöll hon utnämningen Kranichsteiner Stipendienpreis vid festivalen i Darmstadt och under 2012 var hon inbjuden av tyska instutitionen DAAD till det ettåriga residenset Berliner Künstlerprogramm. Hennes verk splinters of ebullient rebellion har erhållit två utmärkelser: Donaueschinger Tage Orchester Preis och Christ Johnsonpriset.

Malin Bång besöker regelbundet olika musikhögskolor i Europa, USA och Japan, till exempel Harvard i Boston, samt institutioner i Nagoya, Århus, Köpenhamn, Dresden, Köln, Barcelona och Ghent, och är del av lärarlaget vid Darmstädter Ferienkurse. Sedan hösten 2018 är hon lektor i komposition vid Högskolan för Scen och Musik.

“Jag uppmuntrar dig som kompositionsstudent att utveckla en mycket personlig relation till musik och skapande, och att använda experimenterande som ett kraftfullt verktyg för att fördjupa och stärka denna relation.

I ditt personliga komponerande fokuserar vi på att hitta precisa perspektiv på dina musikaliska intentioner och hitta relevanta länkar mellan idéer och det konkreta kompositionsarbetet – att alltid sträva efter att utöka och finkalibrera din precision när det gäller klanger, ljud, kompositionsmetoder, notation och andra aspekter som intresserar dig. Du lär dig att stärka din medvetenhet kring processens olika faser och att alltid kunna skifta fokus mellan detaljer och helhet under komponerandet.

Genom att utforska det pågående konstnärliga fältet kan du relatera ditt skapande till en större kontext, och får möjlighet att reflektera kring hur din musik interagerar med denna miljö samt till ett samhälle i ständig förändring."

www.malinbang.com