Länkstig

Caroline Mårland

Anknuten till forskning

Sektionen för psykiatri och
neurokemi
Besöksadress
SU Rättspsykiatri, Rågårdsvägen 5,
Enhet CELAM, Hus 1 Gunnilse
Postadress
Centrum för etik, juridik och mental hälsa, Rågården, Hus 1
SU-Östra sjukhuset 416 85 Göteborg