Länkstig

Caroline Mårland

Doktorand

Sektionen för psykiatri och
neurokemi
Besöksadress
SU Rättspsykiatri, Rågårdsvägen 5,
Enhet CELAM, Hus 1 Gunnilse
Postadress
Centrum för etik, juridik och mental hälsa, Rågården, Hus 1
SU-Östra sjukhuset 416 85 Göteborg

Om Caroline Mårland

Caroline Mårland,

MSc, Leg. psykolog/doktorand. Anställd vid
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
caroline.marland@vgregion.se

Caroline Mårland gick psykologprogrammet i Göteborg, tog examen 2013 och är sedan 2014 legitimerad psykolog. I sitt kliniska arbete har hon främst arbetat med rehabilitering av rättspsykiatriska patienter. Caroline är anställd som psykolog på Rågården, Sahlgrenska Universitetssjukhusets rättspsykiatriska klinik i Göteborg.

Caroline är doktorand vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet. Avhandlingsprojektet syftar till att genomföra ytterligare valideringsstudier av A-TAC (Autism-Tics, ADHD and other Comorbidites Inventory). A-TAC är ett screening instrument för neuroutvecklingsrelaterad problematik som är utvecklat vid avdelningen för barn- och ungdomspsykiatrin, föregångare till Gillbergcentrum, vid Göteborgs Universitet.

Forskargrupp
CELAM - Centrum för etik, juridik och mental hälsa