Länkstig

José-Gabriel Sato Folatre

Om José-Gabriel Sato Folatre

José-Gabriel Sato Folatre ingår som forskare vid Centrum för katastrofmedicin vid Göteborgsuniversitet, ett kunskapscentrum på uppdrag av Socialstyrelsen med inrikning mot totalförsvar. Centrumet bedriver forskning, utveckling och utbildning inom katastrofmedicin och sjukvård i kris och krig.