Länkstig

Carl Heath

Doktorand

Inst tillämpad IT, avd för
informatik
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
Box 100
41296 Göteborg

Om Carl Heath

Carl Heath är doktorand vid Institutionen för Tillämpad IT och verksam vid RISE - Research Institutes of Sweden som senior forskare och fokusledare för digital resiliens, där han arbetar med tillämpad forskning som knyter an till frågor rörande samhällets digitala strukturomvandling. Carl är en del i forskarskolan för digital förvaltning vid Swedish Center for Digital Innovation (SCDI) där hans forskning är fokuserad på att utforska och förstå betydelsen av ledarskap och politisk organisering i kontexten av förnyelse och transformation av offentlig sektor.

Mer information om Carl och hans blogg finns på www.carlheath.se och det går också att läsa mer om honom på LinkedIn.