Länkstig

Informationscentrum för ovanliga diagnoser

Vid Institutionen för kliniska vetenskaper

Kontaktinformation

Telefon
Besöksadress
Teatergatan 19
41135 Göteborg
Postadress
Box 422
40530 Göteborg
Leveransadress
Teatergatan 19
41135 Göteborg


Om Informationscentrum för ovanliga diagnoser

Informationscentrum för ovanliga diagnoser” IOD är nedlagd som verksamhet. Uppdraget med att göra texter för Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd har flyttats till annan uppdragstagare.
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/sallsynta-halsotillstand/
Från 2020 sammanställs istället textunderlagen av Ågrenska som är ett nationellt kunskapscentrum för sällsynta diagnoser.
https://www.agrenska.se/Sallsynta-diagnoser/informationscentrum-for-sal…