Länkstig

Enheten för skolsamverkan, ämneslärarutbildning och kompletterande lärarutbildning (SÄL)

Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Kontaktinformation

Besöksadress
Skolgatan 2
41302 Göteborg
Postadress
Box 135
40530 Göteborg
Leveransadress
Skolgatan 2
41302 Göteborg


Om Enheten för skolsamverkan, ämneslärarutbildning och kompletterande lärarutbildning (SÄL)

Enheten SÄL
Enheten för skolsamverkan, ämneslärarutbildning och kompletterande lärarutbildning (SÄL) utgör stödverksamhet för lärarutbildning med organisatorisk placering vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Uppdrag
Enhetens huvudsakliga uppdrag handlar om stöd till nämnden för ämneslärarutbildning (NÄL) och utbildningar inom dess ansvarsområde samt stöd inom verksamhetsförlagd utbildning och skolsamverkan.

Läs mer om enheten: https://www.gu.se/larande-ledarskap-halsa/enheten-sal