Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Image
Spiraltrappa vid Skolgatan 2 i Haga, Göteborg
Foto: Heléne Norling

Enheten SÄL

Enheten för skolsamverkan, ämneslärarutbildning och kompletterande lärarutbildning (SÄL) utgör stödverksamhet för lärarutbildning med organisatorisk placering vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Uppdrag

Enhetens huvudsakliga uppdrag handlar om stöd till nämnden för ämneslärarutbildning (NÄL) och utbildningar inom dess ansvarsområde samt stöd inom verksamhetsförlagd utbildning och skolsamverkan.

Nämnden för ämneslärarutbildning

Nämnden för ämneslärarutbildning är ett beredningsorgan under Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen, med sammansättning från medverkande fakulteter i syfte att ge förutsättningar för fakultetsgemensamt ansvarstagande och samråd.

Läs mer om Nämnden för ämneslärarutbildning >>

Kontakt

Anna Brodin
Enhetschef

Telefon:
031- 786 6469

Besöksadress:
Skolgatan 2
405 30 Göteborg

Postadress:
Box 135
405 30 Göteborg

Personallista>>

Samlad administration för VFU

Enheten ansvarar för samlad administration för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för samtliga lärarprogram i samarbete med skolhuvudmän och VFU-kursansvariga institutioner.

Stöd till skolsamverkan

Enheten ansvarar för samordning av uppdrag från Skolverket avseende lärarfortbildning i dialog med fakulteter och institutioner samt skolhuvudmän (ex. Lärarlyftet). Enheten samordnar också information om universitetets fortbildningsutbud för yrkesverksamma lärare via webbplatsen Korsvägen.