Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vill du bli doktorand vid Förvaltningshögskolan? Tre utlysningar

Publicerad

Förvaltningshögskolan söker  kvalificerade och motiverade personer för tre doktorandanställningar i offentlig förvaltning. De tre doktoranderna kommer att vara del i var sin forskargrupp: gruppen som intresserar sig för demokrati, politik och förvaltning; gruppen som intresserar sig för organisation, mangement och samhälle, samt gruppen som intresserar sig för förvaltningsekonomi. 

 


Läs mer om forskarutbildningen i offentig förvaltning här: 
https://spa.gu.se/utbildning/forskarniva


Läs utlysningarna och ansök här:

Doktorand i offentlig förvaltning med fokus på politik, demokrati och förvaltning (PAR 2018/311)

Doktorand i offentlig förvaltning med fokus på förvaltningsekonomi (styrning av interkommunalt samarbete) (PAR 2018/312)

Doktorand i offentlig förvaltning med fokus på organisation, management och samhälle (PAR 2018/313)

Sista ansökningsdag är 5 april. Hör gärna av dig om du har några frågor kring utlyningen (kontaktuppgifter finns i respektive utlysningstext).


En forskarutbildning fördjupar dina kunskaper inom ditt ämne (offentlig förvaltning) och ger dig vetenskaplig skolning. Efter din forskarutbildning är du en självständig och kritiskt tänkande forskare och har bidragit med ny kunskap till omvärlden.

Forskarutbildningen består av en kursdel och ett avhandlingsarbete. Forskarutbildningen är en viktig del i universitetets uppdrag och ansvar, och som doktorand bidrar du till en betydelsefull del av forskningen vid Göteborgs universitet.

Utbildning på forskarnivå omfattar motsvarade fyra års heltidsstudier (240 poäng) och leder till en doktorsexamen. Du kan genom arbeta för institutionen inom utbildning, forskning eller administration förlänga denna tid till fem år.