Länkstig

Vilken är universitetens framtida roll?

Publicerad

Universitetens roll håller på att förändras, från den traditionella uppfattningen att de främst bör vara platser för forskning och högre utbildning, till den bredare uppfattningen att de måste prioritera ytterligare uppdrag eller mål när det gäller immateriell äganderätt, innovation, samhällelig påverkan, och regional utveckling.

Denna förändring, de utmaningar finns och hur detta påverkar universitetens organisationsutveckling diskuterades på konferensen ”Deciphering the New Challenges to Universities: Knowledge Economy and its impact on internal organization, relations to firms, and public policy”.

Mingelbild

Konferensen anordnades av Maureen McKelvey, professor vid Institutet för innovation och entreprenörskap, Göteborgs universitet tillsammans med Guido Buenstorf, University of Kassel and Astrid Heidemann Lassen, Aalborg University. Konferensen pågick mellan den 11 och 13 september i Göteborg och samlade internationellt kända och respekterade namn inom innovation och entreprenörskap, som Vincent Mangematin (Grenoble University), Paul Nightingale (Sussex University), Markus Perkmann (Imperial College, London) och Deborah Strumsky (Arizona State University), tillsammans med IIE: s forskargrupp och doktorander.

 - För mig som ny doktorand var konferensen mycket intressant och givande eftersom ämnet är relevant och det gav en möjlighet att få insikt i hur forskning bedrivs på denna nivå, säger Daniel Hemberg, doktorand vid IIE.

Workshopens samlade idéer och slutsatser kommer att tas upp i ett specialnummer i en vetenskaplig tidskrift inom innovations- och entreprenörskapsstudier i en inte alltför avlägsen framtid.

Konferensen sponsrades av Riksbanken Jubileumsfond, Handelshögskolans Partnersprograms internationaliseringsstöd, IMIT och Institutet för innovation och entreprenörskap.

Bild från båtutflykt

Mingelbild på båten