Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vilka hotell är mest lönsamma - kedjeanslutna eller fristående?

Publicerad

Hotell- och restaurangbranschen är en viktig del av samhällsutvecklingen och arbetsmarknaden. Det är också en bransch som står inför stora utmaningar, inte minst lönsamhetsmässigt. I sin avhandling presenterar Mats Carlbäck resultat om vilka hotell som är mest lönsamma, de kedjeanslutna eller de fristående, samt en helt ny metod för hur man kan mäta värdet på kedjenamnet.

Mats Carlbäck har själv en bakgrund inom hotellbranschen både som chef och egen företagare. Vid två tillfällen stod han inför beslutet att välja om han med sitt företag ville ingå i ett större sammanhang då externa parter ville utveckla hans koncept till kedjor. I sin avhandling har han bland annat studerat vad som är bäst för hotellägaren, att vara eller inte vara en del av en kedja.

- Mina studier som jag har gjort tillsammans med professor John O’Neill har visat att hotell med ett kedjevarumärke är mer lönsamma och att deras utveckling är stabilare även under ekonomiskt missgynnsamma förhållanden. Men det visade sig också att faktorer som oberoende och självbestämmande är viktiga för hotellägarna när de väljer om de ska ingå i en kedja eller inte. Samtidigt är de ofta medvetna om att de behöver hjälp med marknadsföring och till viss del även utveckling av system som man också får hjälp med om man ingår i en kedja, säger Mats Carlbäck.

Med hjälp av en kartläggning tog Mats reda på i vilken utsträckning branschens aktörer, känner till, mäter och använder sig av värderingar av kedjetillhörighet. Utifrån den kunskapen utvecklade och testades en helt ny metod för att mäta värdet på kedjenamnet, BVAA-metoden. BVAA står för Brand Value Attributable to Affiliation.

- Jag hoppas att mina forskningsresultat kan hjälpa fristående hotell att ta strategiskt riktiga beslut om att ansluta sig till en kedja eller det är bättre att förbli fristående. När det gäller kedjorna kan de få idéer om hur de bäst anpassar sitt erbjudande för att kunna attrahera nya medlemmar. Med hjälp av den nya BVAA-metoden kan man mäta värdet av kedjetillhörigheten som är central i företagsvärderingar inte minst vid försäljning eller annan form av övertagande och vid finansiering, säger Mats Carlbäck.

Mats Carlbäck disputerade 20 december 2017 på avhandlingen To Be or Not to Be… - Brand Affiliation in the Hotel Industry vid Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Mats Carlbäck är nu verksam som lärare och forskare på Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro Universitet.

Läs avhandlingen

To Be or Not to Be… - Brand Affiliation in the Hotel Industry

Kontakt

Mats Carlbäck, mats.carlback@oru.se